Tội Bán Nước của Hồ Chí Minh

 

Bút Sử

 

 

 

https://i2.wp.com/i986.photobucket.com/albums/ae341/toiaccongsanvietnam/hcmgoibasodit.jpg

 

Bàn về lá thư Hồ Chí Minh viết gửi bà Sô Dít, một phụ nữ thân cộng người Pháp lúc đó đang nắm một vai tṛ trong chính phủ, sau khi thất bại tại hội nghị Fontainebleau vào tháng 9 năm 1946. Thư này được đăng trong cuốn “Hồ Chí Minh – Một Nửa Nhân Loại” tác giả Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nội dung lá thư ông Hồ cầu khẩn bà Sô Dít hăy giúp ông bằng mọi cách để chính phủ Pháp công nhận “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa” được nằm trong liên hiệp Pháp. Đây được coi như một cố gắng gượng gạo cuối cùng của Hồ Chí Minh, mặc dù biết phần chắc chính phủ Pháp đă thuộc về phe hữu, tức chống cộng, ra mặt không ủng hộ như trước, và tương lai rất gần sự xung đột giữa hai bên trở nên nặng nề hơn.

 

Hồ Chí Minh viết: ” Theo như tạm ước kư ngày 15-9 vừa qua giữa chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam th́ hai bên phải đ́nh chỉ mọi cuộc xung đột. Về phần tôi, tôi sẽ hết sức ḿnh để cho điều khoản này cũng như các điều khoản khác được thi hành một cách trung thực…Tôi mong rằng về phía những người bạn Pháp của tôi, họ cũng sẽ hành động như vậy…Chỉ cần nước Pháp công nhận nền độc lập của chúng tôi th́ tức khắc nước Pháp sẽ tranh thủ được trái tim và t́nh cảm của tất cả người Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng khối liên hiệp Pháp, một khối liên hiệp tự do, vững chắc và anh em…Tán thành tinh thần bốn bể là anh em, cho nên tôi yêu mến…” Lá thư đề ngày 22 tháng 9 năm 1946, tức chỉ 7 ngày sau khi tạm ước được kư.

 

Trên thực tế th́ tạm ước Modus Vivendi kư ngày 14/9/1946 rạng ngày 15/9/1946 giữa Hồ Chí Minh và bộ trưởng thuộc địa Marius Moutet không phải  giữa chính phủ Pháp và chính phủ Hồ Chí Minh, bởi v́ Moutet chỉ là một viên chức của Bộ Thuộc Địa, không phải đại diện của quốc hội Pháp. Hồ Chí Minh trong 4 tháng ở bên Pháp (từ 2/6 đến 18/9/1946) đă vận động ngoại giao với các thành phần, nhất là các phe nhóm thuộc các đảng phái thân cộng như các ông Sainteney, Leclerc, Raymond Aubrac, Moutet…Hồ Chí Minh khi viết lá thư này đă tự đưa ra mâu thuẫn. Nếu chính phủ Pháp đă kư tạm ước một cách danh chánh ngôn thuận th́ tại sao ông c̣n phải viết thư cầu cứu bà Sô Dít? Thật ra, ông Hồ tạo ra hiện tượng này là để “câu giờ” (đúng như sách báo Đảng đă viết). Mặt khác, khi trở lại Hà Nội, ông mang về cái “tạm ước” giả tạo này để làm tiếng vang trong dân chúng, cho người ta tưởng như đó là thật – Việt Minh đă nằm trong liên hiệp Pháp rồi.

 

Đến đây có lẽ người ta tự hỏi: Nhật đă đảo chánh Pháp vào 3/1945. Pháp đă ra khỏi Việt Nam và quốc trưởng Bảo Đại đă tuyên bố Việt Nam độc lập trước quốc dân. Nhưng rồi không lâu, Nhật rút khỏi Việt Nam và đầu hàng quân đội liên hiệp dẫn đầu bởi Hoa Kỳ, ngày 19/8/1945, quốc tế cộng sản Nguyễn Aí Quốc (Hồ Chí Minh) lănh đạo tập đoàn Việt Minh cướp chính quyền.  Việt Minh lúc này vẫn c̣n lên án Pháp đồng thời đổi qua thân Hoa Kỳ (xanh vỏ đỏ ḷng). Khi không lợi dụng được Hoa Kỳ mặc dù cố gắng rất nhiều, Hồ đổi chiến thuật và quay qua  thân Pháp (chính phủ thân cộng Pháp) để mong được sự công nhận và hỗ trợ. Như vậy Hồ lấy lư do ǵ để biện hộ cho tội thân Pháp thay v́ chống Pháp? Thế mà bấy lâu nay hằng triệu cuốn sách của Đảng lúc nào cũng cho là Hồ có công chống Pháp giành độc lập.

 

 Ngay từ đầu, nếu Hồ Chí Minh không kư Hiệp Ước Sơ Bộ ngày 6/3/1946 với Pháp (thân cộng) mang Pháp về tàn sát đồng bào, sát hại những thành phần chống Pháp như Quốc Dân Đảng, th́ đâu có chiến tranh xảy ra, đâu có hằng chục ngàn thanh niên miền Bắc phải bị thiêu thân trong trận chiến 1946-1954. Bộ đội Việt Minh đâu biết rằng chính phủ Pháp khi đă có chiến tranh với Việt Minh là  sự tuyên chiến giữa hai phe  cộng sản và không cộng sản. Hồ Chí Minh  khéo léo lợi dụng ḷng yêu nước của toàn dân để hô hào  kháng chiến chống Pháp “xâm lược.” Nhưng hăy tự hỏi, chính ông Hồ đă viết thư yêu cầu bà Sô Dít giúp ông làm mọi cách để mong Pháp trở lại kia mà? Ông Hồ mong Pháp và chính phủ của ông được nằm trong “liên hiệp Pháp” cùng Pháp hợp tác có lợi đôi bên kia mà.

 

https://i1.wp.com/i986.photobucket.com/albums/ae341/toiaccongsanvietnam/hochiminhsaukhivenuoc1946.jpg

 

Trở lại với ngày Hồ từ Pháp trở về. Nếu ông Hồ khi về nước nói ngay ra là chính phủ Pháp đă thay đổi thành phần, đă quay lưng lại chống cộng sản th́ rất nguy hiểm cho tập đoàn của ông. Lúc này các thành phần quốc gia đang có thái độ chống đối mạnh mẽ từ sau vụ Hồ Chí Minh kư hiệp ước Sơ Bộ ngày 6/3/1946 với phe chính phủ Pháp thân cộng, mang 15 ngàn quân về chiếm đóng, đồng thời dùng Pháp để tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Nếu người quốc gia biết chính phủ Pháp lúc này chống cộng sản th́ chắc chắn là một lợi thế cho công cuộc đương đầu với tập đoàn cộng sản.Trong phái đoàn qua Pháp dự hội nghị Fontainebleau do Phạm Văn Đồng hướng dẫn có một đại diện các khối chính đảng quốc gia. Nhóm này có tên Liên Việt, gồm toàn cán bộ cộng sản, ngoại trừ một vài người và cụ chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng.

 

 Mục đích của Việt Minh là để làm lắng dịu sự chống đối của các khối quốc gia trong nước, ngay cả tại miền Nam. V́ sợ âm mưu bị tiết lộ, nên Hồ Chí Minh phải đi theo ngă riêng qua Pháp là vậy. Trong “Hồ Chí Minh – Chiến Sĩ Cách Mạng Quốc Tế” tác giả Phan Ngọc Liên và Trịnh Vương Hồng, trang 312:” Nội các Phêlic Goanh vừa đổ, ở Pari chẳng c̣n chính phủ để đón tiếp Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. ..” Chính sách này cũng xác nhận nội các của chính phủ dẫn đầu bởi Félix Gouin đă không c̣n nắm quyền nước Pháp, mà Gouin là phe thân cộng đă giúp Hồ Chí Minh mang Pháp về Việt Nam cai trị tiếp qua Hiệp Ước Sơ Bộ 6/3/1946. Theo tài liệu t́nh báo của OSS, vào 1946, Hoa Kỳ đă có những tài liệu mà họ gọi là “tam giác” giữa Félix Gouin, Nga, và Hồ Chí Minh.

 

  Một sử liệu khác. Ban Giảng Huấn Việt Tộc, trụ sở tại Paris, Pháp, tài liệu ghi về “Biến Cố 19-8-45” có đoạn: “Ngay tối hôm đó, 2 giờ sáng ngày 14/9/1946, Hồ Chí Minh đích thân đến tư thất ông Bộ Trưởng Moutet để xin kư: ưng thuận các điều khoản của người Pháp đưa ra. Ông Moutet tiếp trong bộ quần áo ngủ, và hiệp định được kư trên đầu giường của ông và bà Bộ Trưởng Moutet. Trước khi ra đi th́ Hồ chủ tịch có nói với một câu: Tôi đă kư bản án tử h́nh cho dân tộc tôi….Về dữ kiện này, những ai ở Paris có thể t́m kiếm trong các thư viện, những báo chí thời đó như Figaro, Le Monde hay Paris Match…th́ sẽ thấy rơ như ban ngày.”

 

Như vậy tài liệu trên đă chứng minh rơ tâm địa của ông Hồ.Ông v́ quyền lợi của quốc tế cộng sản và của phe cánh mà có hành động phản quốc như trên. Trong tạm ước Modus Vivendi cũng như Hiệp Uớc Sơ Bộ trước đó, nội dung tương tự giống nhau, cũng là những điều khoản chia chát quyền lợi giữa Pháp thân cộng và Việt cộng. Lúc này là giai đoạn ông Hồ rất cần đồng minh làm thế che chở sau khi ông bị Hoa Kỳ bỏ rơi, mặc dù ông tốn nhiều công sức trước ngày 2/9/45 yêu cầu Hoa Kỳ nh́n nhận. Bản chất và bản thân của ông Hồ và tập đoàn là cộng sản, nhưng v́ quyền lợi của Đảng mà ông lèo lái nghiêng ngả, khi th́ chạy theo phe này, khi th́ nạp ḿnh cho phe khác, mập mờ ẩn ẩn hiện hiện…Rơ ràng nhất là việc ông bằng ḷng với Pháp thân cộng mang 15 ngàn quân Pháp về Hải Pḥng rồi tiến lên Hà Nội để đánh lại các đảng phái quốc gia. 

 

Người Pháp đă ra đi sau vụ Nhật đảo chánh Pháp vào 3/1945. Pháp trở lại Việt Nam. Máy bay Mỹ chở Sainteney về Hà Nội ngay sau khi Nhật đầu hàng và Việt Minh cướp chính quyền 2/9/1945. Tại sao Mỹ giúp Pháp trở lại VN ngay lúc này? Nguyên Bộ Trưởng Quốc Pḥng Hoa Kỳ, MacNamara, trong cuốn In Retrospect, trang 31, ông viết: “I knew that Ho Chi Minh had declared Vietnam’s independence after Japan’s surrender but that the United States had acquiesced to France’s return to Indochina for fear that a Franco-American split would make it harder to contain Soviet expansion in Europe.” Dịch nghĩa câu trên: “Tôi biết rằng Hồ Chí Minh đă tuyên bố Việt Nam độc lập sau khi Nhật đầu hàng nhưng Hoa Kỳ đă thừa nhận sự trở lại Đông Dương của Pháp bởi v́ Hoa Kỳ lo sợ rằng sự tách rời của Pháp và Mỹ có thể sẽ khó khăn hơn để ngăn chặn sự bành trướng của Liên Sô tại Âu Châu.” Như vậy luận điệu cho rằng Pháp trở lại Việt Nam để thiết lập chế độ thực dân là không tưởng và không có bằng chứng ǵ cụ thể. Ông McNamara cho rằng Pháp cần thiết trở lại Đông Dương, làm bàn chắn, và có sự liên kết thừa nhận của Hoa Kỳ cũng chỉ v́ để kiềm hăm làn sóng đỏ của thế giới cộng sản. Hơn nữa, sau thế chiến thứ hai, các nước có thuộc địa bị thế giới ràng buộc phải trả lại độc lập cho bản xứ. Pháp đă trả độc lập cho Lebanon và Syria vào 1946 trước khi xảy ra cuộc chiến với Việt Minh 12/1946. Vai tṛ của Pháp trong lúc này không phải là thực dân hay xâm lược.

 

Trong t́nh h́nh tranh tối tranh sáng này, tại miền Nam th́ De Gaulle cử Leclerc về phụ trách quân đội, c̣n D’argenlieu làm Thượng Sứ kiêm Tham Mưu Trưởng lực lượng Pháp ở Đông Dương. Như tŕnh bày trên, vai tṛ của Pháp lúc này không phải với tư cách thực dân mà với nhiệm vụ khác hơn, bởi v́ trong giai đoạn này các nước thuộc địa trong vùng đang có phong trào đ̣i độc lập. D’argenlieu lại là người của De Gaulle, được coi như không phải là phe ủng hộ độc tài cộng sản. Thế nên đă có một trận ấu đả giằng co giữa Phạm Văn Đồng và D’argenlieu tại hội nghị Fontainebleau khi hai bên không đồng ư các điều khoản trong Hiệp Uớc Sơ Bộ. D’argenlieu nhất quyết không để Nam Kỳ bị lọt vào tay Hồ Chí Minh như trong hiệp ước đề ra gọi là “thống nhất ba kỳ. “Sử Địa 12ab,” 1974, nhà xuất bản Trường Thi, Saigon, trang 78, có ghi: “Ngay khi khai mạc Đồng chỉ trích nẩy lửa D’argenlieu. Hai bên bàn căi hoàn toàn mâu thuẫn.”

 

Nước Pháp lúc này nằm trong giai đoạn vô cùng lủng củng. Chính phủ lâm thời 6/1944-1/1947 do 5 người thay phiên nhau lănh đạo (Chairmen): Charles de Gaulle 6/1944-1/1946; Félix Gouin 1/1946-6/1946; Georges Bidault 6/1946-11/1946; Vincent Auriol 11/1946-12/1946; Leon Blum 12/1946-1/1947. Ngay lúc kư Hiệp Ước Sơ Bộ th́ phe thân cộng Felix Gouin, nhưng đến 6/1946 phe chống cộng lên nắm quyền lănh đạo bởi Georges Bidault, và đây là giai đoạn khốn đốn của Hồ Chí Minh, cũng là thời điểm mở màn cho cuộc chiến tranh Đông Dương từ 1946-1954. 

Sách báo cộng sản, nhất là các bài và câu hỏi hướng dẫn học sinh sinh viên, khi viết tại sao Hồ Chí Minh kư Hiệp Uớc Sơ Bộ mang Pháp về cai trị lần hai, đă xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn. Họ cho rằng đó là “một biện pháp đúng đắn và sáng tạo, nhằm giúp ta tạm ḥa với Pháp, nhanh chóng đuổi nhanh 20 ngàn quân Tưởng về nước…” Thật ra, sau khi thế chiến thứ hai kết thúc có hội nghị Potsdam do Hoa Kỳ, Anh, Trung Hoa đồng ư về việc buộc Nhật phải đầu hàng, và việc giải giới quân Nhật tại Việt Nam: Anh đảm nhiệm ở miền Nam, c̣n quân Trung Hoa (Tưởng Giới Thạch) lo liệu ở miền Bắc. 

 

Cộng sản cho rằng ông Hồ mang Pháp về là để thay thế quân Tưởng v́ cho rằng quân Tưởng sẽ “xâm lăng” miền Bắc để cai trị. Kế hoạch thâm hiểm này được ghi ra trong phần 2 của Hiệp Uớc Sơ Bộ – “Việt Nam sẵn sàng thân mật tiếp đón quân đội Pháp thay thế quân đội Trung Hoa theo những hiệp ước quốc tế đă kư kết.” Trên thực tế th́ chưa có sử liệu nào ghi rơ rệt mục đích Pháp về Việt Nam để thay thế quân đội Trung Hoa, chỉ thấy ông Hồ và Pháp cộng đặt ra trong hiệp ước Sơ Bộ mà thôi. Cũng như trong phần 1, hiệp ước ghi, trích từ “Sử Địa 12ab“:  “Pháp công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chánh riêng trong liên bang Đông Dương và trong liên hiệp Pháp. Pháp thừa nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ư về sự  thống nhất ba kỳ.” Lại cũng là luận điệu của người làm ra hiệp ước theo ư của họ. Cuộc trưng cầu dân ư về sự thống nhất ba miền xảy ra hồi nào và ở đâu? Người dân miền Nam có biết chút ǵ về vấn đề thống nhất này không? Chắc chắn là không. Miền Nam đă có chính phủ tự trị. Bác sĩ Nguyễn Văn Thinh được bầu làm chủ tịch lâm thời Cộng Ḥa Nam Kỳ, không liên hệ ǵ với phe cánh cộng sản của Hồ Chí Minh. Như tŕnh bày trên, ông D’argenlieu đă chống đối kịch liệt khi biết Hồ đă ghi ra như thế trong hiệp ước Sơ Bộ.

 

Trở lại việc Hồ Chí Minh kư tạm ước Modus Vivendi, đêm 14 tháng 9, 1946 (có sách ghi tạm ước 14/9/1946 hay 15/9/1946 tính theo ngày Việt Nam), ông ta đă tự thú nhận trước mặt Moutet là “Tôi đă kư bản án tử h́nh cho dân tộc tôi!” Tại sao Hồ Chí Minh biết ḿnh là kẻ có tội, xem vận mạng dân tộc như một tṛ chơi mà vẫn cứ làm? Ngay lúc Hồ thoát ra câu nói ấy, chắc chắn ông đă mường tượng h́nh ảnh đau thương của đồng bào ông, cảnh tượng chiến tranh kinh hoàng, chết chóc xảy ra… Hồ Chí Minh vẫn một mực đi theo con đường đă chọn. Người quốc tế cộng sản Hồ Chí Minh không thể toàn mạng nếu không phục tùng chỉ đạo của đàn anh Nga Tàu. Kỷ luật sắt ông đă nằm ḷng sau nhiều năm được huấn luyện làm người cộng sản. Hơn nữa, ông đang lănh đạo một tập đoàn, và treo vào cổ dân miền Bắc một chế độ ngoại lai với đầy mỹ từ cao đẹp, trong đó có không ít người ủng hộ, dựa vào giáo điều từ Marx, Lenin, Stalin, Mao, ông không ngần ngại làm kẻ sát nhân để đạt được mục đích.

 

           1. Hồ Chí Minh biết tạm ước này chỉ là một cách “câu giờ” mang về che mắt dân chúng và các thành phần “liên hiệp” người quốc gia. Nếu tạm ước  thật sự có giá trị th́ kết quả cũng vẫn là chiến tranh, bởi v́ đó là một h́nh thức cấu kết với ngoại bang, cỗng rắn cắn gà nhà. Chính Hồ cũng tự ḿnh nói tạm ước là bản án tử h́nh cho dân tộc ông mà ông đă kư, bởi ông không thể trở thành người quốc gia yêu nước, mà ông phải dùng bất cứ phương tiện ǵ dù tàn độc đến đâu để thực hiện mục tiêu đề ra (cứu cánh biện minh cho phương tiện). Cứu cánh hay mục đích đó là nhuộm đỏ miền Bắc, và sau đó cả nước Việt Nam, cùng tiến lên nhuôm đỏ cả Đông Dương và toàn thế giới để đến đại đồng…

 

             2. Trên thực tế th́ quốc hội Pháp đang được  nắm quyền bởi phe không thân cộng (cộng sản gọi là phe hữu) nên dù muốn dù không Hồ Chí Minh vẫn là kẻ đối nghịch với Pháp, nên chiến tranh không thể tránh khỏi. Lúc này khối cộng sản tại Đông Âu đang hoành hành và là mối đe dọa khủng khiếp cho khối tự do. Việc Mỹ ủng hộ và cung cấp súng đạn cho Pháp đánh cộng sản tại Á Châu là điều cần thiết.

Ngày 19 tháng 12, 1946, Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.” Ông viết: Không! chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”  Đây là một sự ngụy biện trắng trợn. Hồ không dám nói ra sự thật tại sao Pháp lại chống ông ta, và nguyên do của cuộc chiến tranh này. Ông lại ngụy biện với chiêu bài Pháp “xâm lược” để nung đúc ḷng ṭan dân đứng lên kháng chiến. Ông kêu gọi toàn dân “hy sinh tất cả” ngụy dưới từ yêu nước để lùa toàn dân vào cuộc chiến, nhất là rất nhiều thanh niên đă mất mạng trong cuộc chiến 1946-1954, với chiến thuật biển người. 

 

Tóm lại cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất tại Việt Nam xảy ra từ 12/1946- 5/1954 phải gọi là cuộc chiến giữa hai phe cộng sản và quốc gia, trong đó khối cộng sản, bắt đầu xuất hiện trên chiến trường sau thế chiến thứ hai, là mối đe dọa của phe tự do. V́ quyết tâm thực hiện mục tiêu của quốc tế cộng sản đề ra mà Hồ Chí Minh đă tạo ra nguyên nhân của cuộc chiến. Sau đó Hồ lại dùng chiêu bài “chống Pháp” để lùa người yêu nước vào ḷ lửa chiến tranh th́ phải dùng bạo lực, phải tạo chiến tranh. Bài học này có phải được rút tỉa từ những kinh nghiệm lịch sử của phe cộng sản. Lenin cướp  chính quyền bên Nga?, và liền sau đó lănh đạo Bolshevic của Lenin đă kư với Đức hiệp ước Brest – Litovst, sẵn sàng nhượng bộ một số đất đai cho Đức để mong sự hỗ trợ sau này. Có quan niệm cho rằng Hiệp Uớc Sơ Bộ 6/3/1946 có mục tiêu tương tự: làm cho Pháp thân cộng chính thức công nhận “chính phủ” vừa cướp được, và từ đó đặt nền móng cho chế độ, song song với việc giúp sức của Pháp; nhưng cuối cùng th́ sự liên kết đă tan ră v́ quốc hội Pháp từ 6/1946 đă thay đổi thành phần tức do phe chống cộng lănh đạo.

 

Không ǵ chứng minh trung thực cho bằng lấy lời của Hồ Chí Minh về tội bán nước. “Hồ Chí Minh – Chiến Sĩ Cách Mạng Quốc Tế” trang 310 ghi: “Các loại kẻ thù của cách mạng trong và ngoài nước đều mong muốn chính quyền cách mạng sụp đổ, song nhân dân tuyệt đối tin tưởng Đảng và Nhà nước, v́ cuộc đời chiến đấu, hy sinh của Người đă đảm bảo cho ḷng tin vững chắc này như Người nói: Tôi Hồ Chí Minh, suốt đời cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc, không bao giờ bán nước.””  Tại sao Hồ Chí Minh tự biện hộ cho ḿnh là không bao giờ bán nước? Thế th́ có phải tiếng đồn trong dân gian đă lan rộng về hành động phản quốc của ông?

 

 

Bút Sử

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính