10 tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam!

 

Long Điền

 

 

- Nhu cầu tiếp cận thông tin trung thực về lịch sử Việt Nam của thanh thiếu niên ngày càng nhiều. Khốn nỗi lịch sử Việt Nam trong nước th́ đại đa số là gian dối, đa số các “sử gia” trong nước viết sử theo đơn đặt hàng, mục đích để bảo vệ đảng và chủ nghĩa Cộng Sản Việt Nam (CSVN).

 

Quyển sách “Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975” của tác giả Long Điền đă được thế hệ trẻ tại Việt Nam đón đọc qua Internet, nhiều câu hỏi từ các độc giả mong muốn t́m hiểu sự thật lịch sử Việt Nam. Hiện nay thanh niên trí thức Việt Nam rất khó truy t́m tài liệu lịch sử trung thực. V́ lẽ Cộng sản Việt Nam sẵn sàng pha trộn, ngụy tạo lịch sử để tiếp tục lừa dối toàn dân ngơ hầu tiếp tục cai trị trên máu xương Dân Tộc. Làm sao giải tỏa nhiều thế hệ thanh niên, trí thức tại quốc nội bị đầu độc bằng các mệnh đề kêu to mà rỗng tuếch của CSVN, đó là niềm khắc khoải của những ai luôn nghĩ đến vận mệnh nước nhà:

 

- CSVN có công giành Độc Lập (1945-1954) 

- CSVN có công chống thực dân Pháp (1945-1954) 

- CSVN có công chống Mỹ, ngụy (đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào) (1954-1975). 

- CSVN có công Giải Phóng Dân Tộc và Thống Nhất đất nước (1945-1975). 

 

Trả lời cho các lập luận trên, không cần phải chứng minh dài ḍng, chúng ta chỉ cần đưa ra 10 tội ác lớn nhất của đảng Cộng sản Việt Nam mà chúng đă phạm phải, dựa trên các tài liệu lịch sử của chính đảng CSVN đă tiết lộ, chúng ta thách thức đảng CSVN đối chất với sự thật:

 

1- Cộng sản Việt Nam gây ra cuộc chiến dai đẳng từ năm 1945-1975, có tội cướp chính quyền hợp pháp và hợp hiến của chính phủ Trần Trọng Kim:

… Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm thuộc địa Đông Dương. Để tranh thủ sự ủng hộ của người Việt cùng những nước Á châu khác đang bị Nhật chiếm đóng như Miến Điện, Philippines, Nhật tuyên bố “trao trả độc lập” cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, triều đ́nh Huế tuyên bố hủy bỏ Ḥa ước Patenôtre kư với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam. Trần Trọng Kim được giao thành lập nội các vào ngày 17 tháng 4năm 1945. Đây là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam “độc lập” trên danh nghĩa và Trần Trọng Kim trở thành Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.

 

2- Cộng sản Việt Nam sát hại các đảng phái (không cộng sản) khi họ đang hợp tác với phong trào kháng chiến Việt Minh chống Thực dân Pháp: 

 

Trần Trọng Kim:

"Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào là tự do, b́nh đẳng, mà sự thật th́ trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè ǵ cả, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo ḿnh là được Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn mafia luôn gây chia rẽ, phá hoại đất nước, tạo ra cuộc nội chiến dai dẳng, không cần thiết trên đất nước VN, làm suy yếu tiềm lực quốc gia, dân tộc bằng sự sát hại các phần tử kháng chiến nhưng không theo Chủ nghĩa Cộng Sản. Những khẩu hiệu mà Cộng sản Việt Nam thường dùng là "độc lập, tự do, hạnh phúc, b́nh đẳng" chỉ dùng để dối gạt dân Việt Nam mà thôi!”

 

3- Trong kháng chiến chống Pháp, Cộng sản Việt Nam đă thỏa hiệp và rước Pháp vào lại VN năm 1946: 

“… Thực hiện chủ trương tạm thời ḥa hoản với thực dân Pháp để đẩy nhanh quân Tưởng ra khỏi miền Bắc, chính phủ Việt Nam đă kư với đại diện chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ tại ngôi nhà số 2 phố Lê Lai, Hà Nội.

Nội dung chính của Hiệp định là:

 

- Nước Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa là một nước tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính của ḿnh ở trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp.

 

- Nước Pháp cam đoan sẽ thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu ư dân về việc thống nhất ba kỳ.

 

- Nước Việt Nam thuận để 15.000 quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam thay quân Tưởng và sẽ rút hết sau 5 năm, mỗi năm rút 1/5.”

 

4- Năm 1945 Cộng sản Việt Nam chủ trương cướp gạo cứu đói do chính phủ Trần Trọng Kim chuyên chở ra miền Bắc, hành động nầy khiến trên 2.000.000 người chết v́ đói:

“Thứ nhất, Việt Minh xúi dân chúng chống đối việc trưng mua lúa gạo, xúi dân đánh phá các kho lúa. Trong cơn nghèo đói túng quẫn, có người bày cho phương cách kiếm gạo để ăn, nên dân chúng hưởng ứng khá đông.

 

Thứ nh́, lợi dụng việc chính phủ tiếp tế để cứu đói ở miền Bắc, Việt Minh âm thầm chận bắt những chuyến xe hay những chuyến ghe chở gạo từ miền Nam ra, rồi Việt Minh đem tiếp tế cho những mật khu của họ (David G. Marr, Vietnam 1945, The Quest for Power [Việt Nam 1945, đi t́m quyền lực], University of California Press, Berkeley, 1995

 

Trong cơn đói, có người đành phải lên mật khu gia nhập Việt Minh để được chia phần gạo cướp được cho qua nạn đói. Hành động của Việt Minh làm cho việc tiếp tế gạo từ Nam ra Bắc càng trở nên khó khăn. Từ đó, nạn đói càng trầm trọng và Việt Minh càng dễ hoạt động tuyên truyền, kích động quần chúng.

 

Đặc biệt hơn nữa, sau ngày 2-9-1945, Việt Minh tịch thu toàn bộ tiền bạc của các quỹ cứu đói trên toàn quốc (Ngô Thế Vinh dịch và trích dẫn trong bài “Từ Ất Dậu – 1945 sáu mươi năm đi tới cây cầu Cần Thơ – 2005”, đăng trên tạp chí Hợp Lưu, California, số 51, tháng 2 & 3 năm 2000. tr. 173), nghĩa là cướp lấy tài sản của những người đang đói, do những người hằng tâm khắp nước giúp đỡ.”

 

5- Cộng sản Việt Nam từ 1955-1956 thi hành chỉ thị của Trung Cộng thực hiện Cải Cách Ruộng Đất khiến 200.000 người bị thảm sát: 

… Cuộc đấu tố “ Cải cách Ruộng Đất theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông từ năm 1953 đến 1957 đă cướp đi sinh mạng của gần 200.000 người Việt và hậu quả không những về người mà c̣n làm băng hoại đạo đức và văn hóa Dân Tộc.

 

… Thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam (tập hai) cho biết là đă có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông (trong đó có 123.266 người bị quy sai, hơn 70%, tức là bị oan).

 

6- Cộng sản Việt Nam sát hại trí thức góp ư sửa sai đảng trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm: 

“… Cuộc Cách mạng văn hóa chống Nhân Văn Giai Phẩm 1957-1960: Hàng ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối.”

 

7- Cộng sản Việt Nam tiến hành xâm lăng Miền Nam Việt Nam theo chỉ thị của Cộng Sản Quốc Tế bất chấp nguyện vọng ḥa b́nh của toàn dân: 

“Việt Nam Cộng Ḥa là một Quốc Gia Hợp Pháp được công nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới qua Hiệp Định Genève 1954, đă từng có quy chế là một quốc gia quan sát viên của Liên Hiệp Quốc. Từ năm 1954 cho đến năm 1975.”

Như vậy ta có thể thấy được rằng ngay người đàn anh cộng sản Liên Xô của cộng sản Việt Nam cũng phải công nhận tính chính danh và hợp pháp của nước Việt Nam Cộng Ḥa mà bất cứ nước nào cũng không có quyền xâm phạm.

 

“Lê Duẫn, bí thư thứ nhất đảng Lao Động (năm 1976 đổi là tổng bí thư), đă từng nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc.” Thật ra, ngay từ năm 1950, Việt Minh cũng đă đánh cho Trung Quốc.

 

8- Cộng sản Việt Nam phản bội quyền lợi của toàn dân, rước voi dày mả tổ, bị Trung Cộng sách động và lợi dụng: 

“CSTQ chiếm đất, chiếm đảo của chúng ta, không phải do tài ba của CSTQ, mà do Hồ Chí Minh và tập đoàn lănh đạo Cộng sản Việt Nam rước voi về giày mộ tổ, đúng theo kế hoạch thâm độc của cường quyền phương Bắc là “dĩ Việt chế Việt” (dùng người Việt chế ngự người Việt).

 

Như thế, trong chiến tranh ba mươi năm vừa qua trên đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh và đảng CSĐD nhờ CSTQ để đánh Pháp, không khác ǵ nhờ một kẻ cướp đuổi một tên trộm. Tên trộm bỏ chạy th́ kẻ cướp vào nhà. Đây không phải chỉ là những sai lầm chiến lược của Hồ Chí Minh và đảng Lao Động Việt Nam, mà đây chính là tội lỗi phản quốc lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim. Những tội lỗi nầy hiện đưa đến những hậu quả tai hại mà người Việt Nam ngày nay đang phải đối mặt”.

 

9- Cộng sản Việt Nam bán nước, dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng: 

“Theo tài liệu điều trần của Bác Sĩ Trần Đại Sĩ th́ Việt Nam nhượng cho Trung Quốc 789 cây số vuông (Km2) dọc theo biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, và theo những tài liệu trong nước đưa ra th́ Việt Nam mất 720 cây số vuông (cả hai tài liệu đều cho thấy phần hiến đất lớn hơn cả lănh thổ Singapore)

 

Như vậy năm 2000, CSVN đă kư nhường thêm gần 8.8% lănh hải vịnh Bắc Việt tương đương gần 11,000 cây số vuông, và lănh hải của Trung Cộng nay chạy sâu tận đảo Bạch Long Vĩ.”

 

10- Cộng sản Việt Nam đă lường gạt toàn dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam không hề v́ quyền lợi quốc gia dân tộc mà chỉ v́ Quốc Tế Vô Sản mà thôi: 

“Một số người thậm chí cho rằng sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xă hội đă “sai ngay từ đầu”, rằng giá như vào nửa đầu thế kỷ XX, đi con đường khác th́ biết đâu nước ta vẫn giành được độc lập, kinh tế, văn hóa vẫn phát triển, lại tránh được mấy cuộc kháng chiến gian khổ, hao tổn biết bao xương máu. v. v..”

 

Cũng chính Hồ Chí Minh đă viết trên trang nhất của Tạp Chí Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội vào 26/12/1956:

 

“Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản.” Nhân dân Việt Nam không được quyền yêu Tổ Quốc Việt Nam!!!

 

 

Tóm lại: 

 

- Cộng sản không có công ǵ trong việc dành Độc Lập cho đất nước Việt Nam, ngược lại Cộng sản Việt Nam tạo ra chiến tranh suốt 30 năm làm suy yếu đất nước và tổn hao sinh mạng, tài sản rất lớn cho Dân Tộc VN.

 

- Công lao chống thực dân Pháp là của Toàn Dân VN, Cộng sản Việt Nam chỉ cướp công kháng chiến và sát hại các đảng phái không theo Cộng sản

 

- Mỹ không hề có ư định xâm chiếm lănh thổ của bất cứ quốc gia nào, Mỹ và các lực lượng Đồng Minh của Việt Nam như Đại Hàn, Thái Lan, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan… là lực lượng trợ giúp MNVN chặn làn sóng đỏ.

 

 

Long Điền

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo