13 sự kiện phá họai NVHN của Băng Đảng Mafia Việt Tân và Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN.

 

 

Đụng đến Hạm Công Binh Nguyễn Văn Chức là chạm nọc bọn Băng Đảng Mafia Việt Tân tức bọn Mặt Trận Kháng Chiến Bịp Hoàng Cơ Minh. Tên Hoàng Cơ Minh nầy viết tắt là HCM cũng là viết tắt của Ác Hồ Nguyễn Phản Quốc, cũng áo bà ba, quấn khăn rằng y chang! Tới giờ nầy mà c̣n có những tên tôn thờ "Thiên Cổ Tội Nhân" Hoàng Cơ Minh, đồng chí của Sư Cộng rậm râu thưa tóc Quảng Độ, bên đời bên đạo cùng bịp bợm thế gian tiếp tay Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam th́ thảo nào sức mạnh chống Cộng của NVHN khó có thể duy tŕ, vững vàng được.

 

   Hỏi tên Nguyễn Văn Chức có phải hắn đă từng cuỗm cả trăm ngàn đô la của VNQDĐ, chia sớt một phần cho Tiến sĩ mả mẹ Cao Thế Dung, chạy sang Thái Lan du hí, rồi kẹt bên đó đến nổi vợ chết ở Mỹ mà hắn không về lo tang lễ được! Chuyện nầy hấp dẫn lắm bà con ạ, có dịp sẽ kể ra!

 

Nếu rà sóat lại (review) chúng ta sẽ thấy Băng đảng Mafia Việt Tân và Băng đảng Đầu Trọc Áo Vàng Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN có các hoạt động hợp hỗ trợ cho nhau, đều làm lợi cho CSVN, nhằm chung mục đích QUẤY RỔI, PHÂN HÓA và PHÁ HỌAI cộng đồng NVHN về hai mặt Chính Trị và Tôn Giáo. Thí dụ điển h́nh:

 

1. Ngày Quốc Khánh Việt Nam là “ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10-3 Âm lịch”.

     2. Freedom March diễn ra vào Ngày Quốc Hận 30-4.

3. Chủ trương hai lá Cờ Vàng và Cờ Đỏ đề huề ở hải ngọai.

4. Lập “VNCH Foundation” (Lư Ṭng Bá, Chủ tịch), cái gọi là “Chính phủ Lưu Vong VNCH” (Nguyễn Văn Chức thay mặt)

    5. Chia buồn cái chết của hai VC gộc Ḥang Minh Chính (Việt Tân Ḥang Duy Hùng) và cái chết của VC gộc Nguyễn Hộ.

6. Nặn ra “Phong Trào Quốc Dân Đ̣i Trả Tên Saigon” do LM Việt Tân Nguyễn Hữu Lễ cầm đầu.

7. DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh” do LM Việt Tân Nguyễn Hữu Lễ đứng tên nhằm xóa đại tội Phản Quốc của tên Ác Hồ nầy.

8. Lời Kêu Gọi Biểu T́nh Tại Gia Bất Tuân Dân Sự ngày 29-3-2009 của Quảng Độ thay miệng VC với Mục Tiêu thứ 3 là chiêu dụ NVHN ḥa hợp ḥa giải, đầu hàng CSVN, được thực hiện qua Đại Hội Việt Kiều ngày 20-11-2009. Lời Kêu Gọi nầy được sự ủng hộ nhiệt liệt của Băng Đảng Mafia Việt Tân.

9. Giáo Hội PGVNTN tự bể ra các mảnh như Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh), Về Nguồn, Liên Châu, Già Lam v.v… đều là h́nh thức ĐÁNH BÀI NHIỀU TỤ mà CHỦ CÁI là Ban Tôn Giáo Cộng Sản Hà Nội.

 

10. Dung dưỡng, thu nạp những tên Cư sĩ và Sư Phá Giới, dâm đăng như Quảng Độ (râu tóc) Phước Huệ (với tín nữ Diệu Đức ở Úc), Pháp sư Giác Đức (vợ 3 con), Chánh Lạc (bóp vú sờ mông tín nữ Hồ Thị Thu), Hộ Giác (ăn mặn, t́nh ái lăng nhăng), Vơ Văn Ái (phản bội vợ), Ỷ Lan – Penelope Faulkner (cướp chồng người).

 

11. Lập ra cái gọi là “Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo” để đánh lạc hướng dư luận về tội lỗi của bọn Giặc Thầy Chùa GH/PGVNTN v́ Phật Giáo (Đức Phật và Giáo Lư) từ 25 thế kỷ nay đâu có suy đồi, tệ hại ǵ mà bọn chúng đ̣i… “chấn hưng”?

 

12. Phát động phong trào giải tội là Sư Cộng Sản cho bọn Giặc Thầy Chùa lănh đạo GH/PGVNTN (tiếp thân Giáo Hội Ấn Quang) từng tiếp tay VC phá nát VNCH bắt đầu từ thích Trí Quang…, phớt lờ tội ác của thích Đôn Hậu trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế…

 

13. Củng cố, phát triển cơ sở hạ tầng Giáo Hội PGVNTN ở hải ngọai, đặc biệt tăng cường họat động tuyên truyền thông tin của cái loa Quốc Tế ở Paris của cán bộ thông tin VC Vơ Văn Ái (qua Nghị Quyết 9 điểm họp ở chùa Điều Ngự).

 

Tóm lại,  Băng Đảng Mafia Việt Tân và Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN đều có các họat động tương tự, hỗ trợ cho nhau nhằm BA MỤC TIÊU CHÍNH:

- Gây chia rẽ quan điểm, chủ trương cốt ư tạo hai phe kẻ bênh vực người chống đối lẫn nhau trong hàng ngũ NVQG hải ngọai.

- Bày ra những mục tiêu họat động giả tạo hay bất khả thi nhằm tuyên truyền và quấy động dư luận, đánh lạc hướng mục tiêu thật là làm lợi cho CSVN ở trong nước và hải ngọai.

- Xâm nhập khống chế các tổ chức cộng đồng NVHN và xây dựng màng lưới cơ sở hạ tầng tại các nơi trọng điểm ở hải ngọai như Hoa Kỳ, Tây Âu và Úc.

 

Những năm gần đây hai Băng Đảng Mafia Việt Tân và Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN lại được sự tham gia tiếp sức của Băng Đảng Bịp Bợm Chú Chánh, tạo thành BA MŨI GIÁP CÔNG làm xói ṃn tiềm lực chống Cộng của NVHN ngày càng trầm trọng hơn.

 

Tuấn Phan

 

--- On Sun, 1/17/10, phuonghang duongthi <s992003@...> wrote:


From: phuonghang duongthi <s992003@...>
Subject: [ChinhNghiaViet] [diendanviahe] Caution: Xin d-u+`ng la^`m, co' hai Nguye^~n va(n Chu+'c (Tua^'n Phan)
To: viethoaiphuong@...,
Date: Sunday, January 17, 2010, 10:45 PM

 

Duongthi PhuongHang 1476

--- On Sun, 1/17/10, hung vu <vhungvu07@yahoo. com.au> wrote:


From: hung vu <vhungvu07@yahoo. com.au>
Subject: Re: [diendanviahe] Caution: Xin d-u+`ng la^`m, co' hai Nguye^~n va(n Chu+'c (Tua^'n Phan)
To: diendanviahe@ yahoogroups. com
Date: Sunday, January 17, 2010, 1:46 AM

 

Nguyen Duc Chung la` tha(`ng cho' che^'t na`o ma` a(n no'i nhu+ tha(`ng khu`ng va^.y ?, o^ng Hoa`ng Co+ Minh d-i kha'ng chie^'n la^.t d-o^? che^' d-o^. d-o^.c ta`i vie^.t co^.ng tay sai quo^'c te^' vo^ sa?n thi` ma('c mo+' gi` d-e^'n tha(`ng khu`ng Nguyen Duc Chung

, chuye^n a(n ca`n no'i ba^.y  kho^ng khu`ng thi` la` tha(`ng vie^.t co^.ng na(`m vu`ng hay sao ha/ tha(`ng cho' che^'t.


From: NguyenDucChung HonViet UK Omline <nguyen@blueyonder. co.uk>
To: diendanviahe@ yahoogroups. com
Sent: Sun, 17 January, 2010 9:26:40 AM
Subject: [diendanviahe] Caution: Xin d-u+`ng la^`m, co' hai Nguye^~n va(n Chu+'c (Tua^'n Phan)

 

 

LTS.- Tổ chức Việt Tân dù là đúng hướng hay chệch hướng đều từ cái ḷ bịp chính trị: “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” do Hoàng Cơ Minh chủ chốt, lănh đạo mà ra. Nó hệt như cái tập đoàn việt-gian-cộng-sản, và nó cũng chẳng thua ǵ tên đại việt-gian Hồ chí Minh. Việc lập lờ đưa Nguyễn văn Chức, một kẻ từng giữ chức vụ Thiếu tướng ngành Công Binh Quân lực Việt Nam Cộng-Ḥa trước 30/4/1975, một tên cán bộ cao cấp của Việt Tân đứng ra thành lập chính phủ lưu vong VNCH, có thể sẽ thủ vai trong màn kịch “Ḥa Đàm” với ngụy quyền việt-gian-cộng-sản.

 

Đây là một quả bóng ḍ mà băng đảng Việt Tân muốn thử Cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản chúng ta có tỉnh táo trước âm mưu làm tay sai việt-gian-cộng-sản do chúng thủ diễn hay không. Ngoài ra, chúng cũng vừa hoàn tất một tác-phẩm khác, cái gọi là Hiến Pháp 7 mà Đoàn Viết Hoạt và Trần Thanh Hiệp đă được chúng giao cho soạn thảo. Rơ ràng, chúng đă âm mưu và thực hiện xong bước đầu cho công cuộc Ḥa Giải Ḥa Hợp với bọn việt-gian-cộng-sản bằng cái gọi là “chính phủ lưu vong VNCH ma” này.

 

Trong cái gọi là Hiến Pháp 7 do hai tên việt-gian Trần Thanh Hiệp và Đoàn Viết Hoạt soạn ra, có những điểm có lợi cho bọn việt-gian-cộng-sản trong việc củng cố cai-trị lâu dài của chúng trên đất nước Việt Nam chúng ta.

 

Chúng tôi xin giới thiệu đến quư bạn đọc bài dưới đây của tác giả Tuấn Phan để  rộng đường dư luận và để biết tên Nguyễn văn Chức này là ai!

 

Hồn Việt UK online.

 

 

CAUTION:  Xin đừng lầm, có hai NGUYỄN VĂN CHỨC

 

 

1. Cựu Luật sư, Nghị sĩ VNCH Nguyễn Văn Chức (VIP KK), hiện ở Texas luôn gọi Đảng CSVN là… “ĐỒ CHÓ ĐẺ” th́ không lư ǵ ba trợn đến độ gởi thơ “Kính chúc quư vị [Đồ Chó Đẻ] tràn đầy sức khỏe”trong bài viết dưới đây của:

 

     2. Cựu Thiếu tướng VNCH Nguyễn Văn Chức, Cục Trưởng Cục Công Binh, hiện ở Sacramento, CA là tay tham nhũng gộc, chuyên ăn xi măng, sắt thép, xăng dầu, là bộ hạ tín cẩn của bà Cao Văn Viên trong các “phi vụ” béo bở cho bà phu nhân Đại Tướng TTM Trưởng nầy!

 

     -Tướng Nguyễn Văn Chức từng cấu kết với cựu Đại tá Vũ Văn Lộc (bút hiệu Giao Chỉ), đàn em Trung Tướng Đồng Văn Khuyên (TCTV), nuốt hàng chục ngàn lít xăng trong một trận đánh với VC ở Tây Ninh. Để ngăn chận VC, thay v́ dùng bom napalm, cấp chỉ huy VNCH dùng số xăng khá lớn đổ lên đầu lực lượng đông đảo VC  nhưng Tướng Nguyễn Văn Chức và Đại tá Vũ Văn Lộc toa rập chỉ cấp vài thùng phuy xăng, c̣n bao nhiêu giữ lại để…bán, bỏ tiền túi!

 

      Bởi vậy, thật tội nghiệp cho các chiến sĩ VNCH xông pha bờ bụi, không kể tính mạng trước họng súng quân thù VC mà ở hậu cứ an ṭan lại có những tên tướng bất tài, bất xứng, đâm sau lưng anh em chiến sĩ VNCH, điển h́nh như hai tên Tướng Nguyễn Văn Chức và Lê Văn Tư cùng hai tên tá Vũ Văn Lộc, Mă Sanh Nhơn….Ra hải ngọai, tên Nguyễn Văn Chức c̣n tham gia làm nhiều chuyện…chính trị dỏm mà nhiều người biết, có dịp kể ra cho bà con cười chơi.

 

     - Tướng Nguyễn Văn Chức hiện theo bọn Băng đảng Mafia Việt Tân, “Thay Mặt Chính Phủ Lưu Vong Việt Nam Cộng Ḥa”, gởi thơ cho bọn chóp bu CSVN! Tại sao tên nầy không dám xưng là…”Thủ Tướng” v́ hắn “thay mặt” một Chính Phủ kia mà? Cái Chính Phủ nầy cũng là con đẻ của bọn Việt Tân, đúng là Chính Phủ…LƯU MANH, xuất hiện ở hải ngọai để diễn tuồng…HỀ! Đă 35 năm rồi, cứt trâu hoá bùn mà mới lập chính phủ …lưu vong, cũng như chính phủ vẫn c̣n…lâm thời (ĐM Quân) ư? Chừng nào mới hết lưu và lâm để thiên hạ khỏi lầm bọn hề diễn tuồng như…thật!

 

     - Nếu cần “tố cáo" hay "đạo đạt nguyện vọng" lên bọn chóp bu Hà Nội, th́ tên “Thay mặt” Chính Phủ Lưu Manh Nguyễn Văn Chức tại sao lại gởi thư về Hà Nội qua...E-mai, làm nhục "quốc thể" quá lắm đấy!? Hắn hăy nên phái “Bộ Trưởng Ngọai Giao” của Chính Phủ Lưu Manh đến Thủ đô Hoa Thịnh Đốn gặp Đại sứ VC Lê Công Phụng trao công hàm hay thư chúc Tết là đúng theo lề lối ngoai giao giữa hai “chính phủ” lưu manh của VC và Việt Tân, tay sai VC ở hải ngọai!

 

    Bọn nầy lạm dụng bốn chữ VNCH để diễn tuồng hề đến mức nầy là hết nói nổi. Từ “Chính phủ QG Lâm Bồn VN” của ĐM Quân, rồi Chính phủ Chú Chánh, nay đến Chính phủ Lưu Manh do tên hạm xi măng, sắt thép, xăng dầu Nguyễn Văn Chức đứng tên “thay mặt”…, và ngày mai cũng sẽ có một lô “Chính phủ Lưu Xú” khác tiếp bước “Chính phủ Lưu Manh” ra đời cho mà coi!

 

Tuấn Phan 

 

---------------------------------------

 

--- On Thu, 1/14/10, Aladin Nguyen <quatloiphong7@...> wrote:


From: Aladin Nguyen <quatloiphong7@...>
Subject: [Thaoluan9] Thư của Ô. Ng V. Chức gửi các nhà cầm quyền mafia CSVG
To: "BoMe BernardChang" …

Date: Thursday, January 14, 2010, 4:00 PM

 

 

VIỆT NAM CỘNG H̉A

 

Hải Ngoại Lưu Vong – Quyết Tâm Phục Quốc

 

Sài G̣n – Thái Lan – Đài Loan - Hoa Kỳ - Pháp

Anh – Úc – Canada – Na Uy – Thụy Điển – Ḥa Lan – Đức

Ư Đại Lợi – Thụy Sĩ – Ba Lan – Tiệp Khắc

chinhphu@vietnamcon ghoa.com

republicofvietnam@ vietnamconghoa. com

 

 

LÁ THƯ ĐẦU NĂM

 

 

Gởi :  

-         Các Ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng

-         Đảng Cộng Sản Việt Nam

-         Nhà Nước tiếm quyền Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

Nhân dịp đầu năm mới. Kính chúc quư vị tràn đầy sức khỏe để chuẩn bị ra trước Ṭa Án Quốc Tế về tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng nhân loại mà chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản của quư vị là thủ phạm đă gây ra. Quư vị cũng phải ra trước Hội Đồng Liên Hiệp Quốc qua một Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam để trả lời về sự vi phạm Hiệp Định Paris 1973 khi xâm lăng chiếm đoạt Nước Việt Nam Cộng Ḥa đồng thời đă tàn sát, giết hại, giam giữ tù đầy hành hạ Quân, Dân, Cán, Chính của Việt Nam Cộng Ḥa. Đó là chưa nói đến Ṭa Án Nhân Dân Việt Nam sau nầy sẽ xét xử về tất cả những hành vi, thủ đoạn, độc ác, buôn dân, bán nước của Hồ Chí Minh và đồng bọn Đảng Cộng Sản Việt Nam trong đó có quư vị đều là những tội đồ của dân tộc Việt Nam.

 

Lưới trời lộng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Quư vị là những kẻ đă gây ra tội ác với dân tộc Việt Nam nói riêng và Nhân Loại nói chung th́ quư vị phải nhận lấy tất cả những hậu quả. Đó là lẽ thường t́nh của trời đất, của công lư và lẽ phải.

 

Hơn 34 năm qua kể từ ngày mà quư vị đă xua quân cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Ḥa, chà đạp xé bỏ những ǵ quư vị đă cam kết trước Quốc Tế. Thế giới ngày nay đă ngày càng nh́n thấy rỏ dă tâm và bản chất của quư vị và chỉ chờ ngày lột cái mặt nạ giả trá, gian ác diệt chủng của quư vị ra mà thôi.

 

C̣n đối với dân tộc Việt Nam, gần 1 thế kỷ nay, hằng chục triệu sinh mạng đă bị chết tức tưởi v́ các chiêu bài của Đảng Cộng Sản Việt Nam như : Cách Mạng, Giải Phóng, Vô Sản, Tổ Quốc, Dân Tộc, Thống Nhất, Tự Do, Dân Chủ, Độc Lập, Hạnh Phúc, Ấm No… th́ ngày nay mọi người trong nước, ngoài nước đều đă nh́n thấy tất cả sự thật. Đảng Cộng Sản Việt Nam  thực chất chỉ là một băng đảng Mafia khát máu cướp nước, bán nước, giết người cướp của, không từ nan bất cứ thủ đoạn độc ác nào để củng cố ngôi vị độc tài, độc tôn, độc Đảng của họ.

 

Hơn 34 năm qua, nhân dân Việt Nam cũng nhận ra  rằng bản chất của quư vị chỉ là bạo lực khủng bố và phá hoại chứ hoàn toàn không có khả năng lănh đạo, điều hành đất nước, do đó dù quư vị có cướp đi toàn bộ tài sản của Việt Nam Cộng Ḥa, bỏ vào túi riêng của quư vị và nhận hằng trăm Tỷ mỹ kim viện trợ của ngoại quốc nhằm xóa đói giảm nghèo, th́ Việt Nam cho đến nay vẫn là một trong những Nước nghèo nhất và đau khổ nhất trên thế giới.

 

Chính v́ điên cuồng áp dụng chủ nghĩa Cộng Sản, quư vị đă xem nhân dân như là một sản phẩm dư thừa để cung cấp hàng trăm ngàn cô dâu, gái điếm cho xứ người, xuất cảng thanh niên làm lao nô cho các chủ nhân ông ngoại quốc bóc lột hành hạ. C̣n thành phần du đăng trộm cướp xă hội đen lại được quư vị trọng dụng làm công cụ đàn áp đánh đập người dân thấp cổ bé miệng mà trong tay không có tấc sắt.  Thử hỏi có cái chính phủ nào trên thế giới nầy mà hèn hạ tồi tệ như quư vị không?

 

Sau khi cưỡng chiếm đất nước Việt Nam Cộng Ḥa quư vị đă xem đó như một chiến lợi phẩm, quư vị đă mặc t́nh tàn sát hành hạ đày đọa quân, dân, cán, chính VNCH, thao túng trấn lột áp bức từ lĩnh vực tinh thần đến vật chất, từ con người cho đến đất đai nhà cửa khiến cho mổi gia đ́nh miền nam đều phải đau thương, chia ĺa, tan nát, khổ đau, bần cùng, và uất hận. Sự trả thù một cách tàn độc như vậy xin hỏi quư vị, đă đủ chưa và bao giờ mới chấm dứt?

 

Quư vị tự ư cho Trung Cộng vào khai thác Boxit ở Tây nguyên, quặng mỏ nguyên tử Uranium ở Nông Sơn, Quư vị kêu gọi ngoại quốc đầu tư mở công nghệ, kỹ nghệ một cách cẩu thả vô trách nhiệm. Quư vị có biết rằng hiện nay Việt Nam là một băi rác độc hại đầy chất thải nguyên tử đang chôn dấu hay không?  Chính những chất độc nầy đă làm ô nhiễm môi trường sinh sống của toàn dân cả Nước. Củng chính quư vị đă dựng nhà tù nhiều hơn trường học, kinh tế lụn bại, tham nhũng lan tràn, hố giàu nghèo quá cách biệt, xă hội băng hoại, văn hóa thụt lùi..v..v  để cho người dân phải sống trong bần cùng, lầm than tủi nhục.  Quư vị có nghe tiếng than oán đă thấu trời xanh, có thấy nổi đau khổ đă đến tận cùng, và có biết dân tộc nầy đang đứng bên bờ thảm họa diệt vong?!!!

 

Hơn 34 năm nay, chúng tôi nằm gai nếm mật, đau đớn, nhục nhă, ăn năn thống hối với tổ quốc về lổi lầm của chúng tôi là để đất nước nầy rơi vào tay Cộng Sản, gây thăm họa cho cả dân tộc. và Chúng tôi, Việt Nam Cộng Ḥa chưa hề lên tiếng với quư vị hay có một hành động nào đối với quư vị. V́ có nhiều lư do lắm. Nhưng thời gian thắm thoát trôi qua, là một cơ hội cho quư vị có thể xây dựng một Nước Việt Nam hùng cường văn minh tiến bộ v́ độc lập tự do ấm no hạnh phúc như quư vị đă tuyên truyền, khích động nhằm đưa đẩy toàn dân vào cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục, dùng củi đậu nấu đậu, để người Việt giết người Việt.

 

Nhưng sự thật quư vị đă bất tài, bất lực khiến cho mọi người đều hoàn toàn thất vọng, và  càng thất vọng hơn nữa là quư vị đă tự ư chuyển nhượng đất đai, lănh thổ, lănh hải cho Trung Cộng. Xin hỏi quư vị lấy tư cách ǵ mà bán giang sơn gấm vóc của tổ tiên cha ông đă từng đổ máu hy sinh để ǵn giữ và bảo vệ. Quư vị có biết rằng ngay cả Thế giới cũng đă nh́n nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lănh thổ Việt Nam liên tục từ nhiều thế kỷ trước khi Pháp xâm chiếm Việt Nam. Hai quần đảo nầy là của vương quốc An Nam từ thế kỷ thứ 15, cũng như đă được chứng minh trong bản đồ Hồng Đức dưới đời vua Lê Thánh Tông (niên hiệu Hồng Đức 1460-1497), được nhật báo Batavia của Công ty Đông Ấn Ḥa Lan xuất bản năm 1637, được ghi chép trong nhật kư hàng hải của thương thuyền Amphitrite của Pháp năm 1701, ..v..v… Ngay cả văn kiện quan trọng nhất là Ḥa Ước Thiên Tân kư năm 1885 giữa chính quyền bảo hộ của Pháp và Triều Thanh của Trung Hoa nh́n nhận quyền bảo hộ của Pháp Quốc đối với Việt Nam mà lănh thổ thời đó đă bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đệ nhị thế chiến, khi Việt Nam thu hồi độc lập năm 1948, quần đảo Hoàng Sa thuộc xă Ḥa Long, Quận Ḥa Vang, tỉnh Quảng Nam, c̣n Trường Sa thuộc xă Phước Hải, Quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy.

 

            Trong lúc Pháp bàn giao quyền hành cho Quốc Gia th́ Đảng Cộng Sản quư vị lại rút vào mật khu tổ chức kháng chiến để cướp chính quyền theo chỉ thị bành trướng đệ tam quốc tế của Nga Xô. Khi Hiệp định Geneve được kư kết năm 1954 chia đôi đất nước, Hoàng Sa và Trường Sa ở phía Nam của vỹ tuyến 17, vẩn trực thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Phước Tuy của Việt Nam Cộng Ḥa th́ Đảng Cộng Sản của quư vị đă trân tráo cướp công kháng chiến thanh toán thủ tiêu các tổ chức Đảng phái Quốc gia yêu nước để đem miền bắc vào ách xích xiềng chủ nghĩa xă hội, rồi sau đó quư vị vẩn t́m cách xâm nhập người và vủ khí trắng trợn xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa.

 

            Xin nhấn mạnh với quư vị rằng ngay chính Trung cộng cũng đă kư cả ba văn kiện Hiệp Định Geneve 1954 (chia đôi Việt Nam và giao Hoàng Sa và Trường Sa cho VNCH). Hiệp Định Ba Lê và Định ước quốc tế năm 1973 với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và với tư cách nầy chính Trung Cộng cũng có trách nhiệm bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh hai hiệp định Geneve và Ba Lê. Thế mà họ đă lợi dụng thỏa hiệp ngưng bắn, huy động toàn bộ lực lượng áp đảo Hải Quân VNCH tiến chiếm Hoàng Sa vào ngày 19/1/1974. Đây là một bằng chứng xâm phạm của Trung Cộng. V́ trước đó chưa bao giờ Trung Cộng phản đối chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo này, kể cả trong kỳ Hội Nghị Ḥa B́nh ở San Francisco năm 1951, khi Thủ Tướng Trần Văn Hữu của Quốc Gia Việt Nam chính thức xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và trường Sa bị Nhật Bản chiếm đóng trong đệ nhị thế chiến, nhờ đó mà đă được Hội nghị quốc tế mặc nhiên công nhận chủ quyền không thể chối cải của Việt Nam.

 

            Cho đến nay Trung Cộng đă ngày càng lấn lướt thôn tính dần dần đất đai lănh thổ, lănh hải của Việt Nam, một cách có hệ thống với sự thỏa thuận của quư vị. Họ dùng tàu chiến khiếu khích hăm dọa, thậm chí c̣n bắn giết đánh đập ngư dân Việt Nam, tịch thâu của cải,  phạt vạ ngay chính trên lănh hải của Việt Nam là một điều hết sức phi lư không thể chấp nhận được. Thế nhưng tại sao quư vị lại im lặng một cách yếu hèn khiếp nhược. Quư vị đă từng hung hăng tuyên bố đại thắng mùa xuân, phất cao ngọn cờ đầu giải phóng dân tộc, chủ nghĩa Karl Marx – Lê Nin bách chiến bách thắng, Việt Cộng là đĩnh cao trí tuệ loài người. Quư vị cũng lớn tiếng cho rằng đă từng đánh đổ thực dân Pháp , đánh đổ Đế Quốc Mỹ xâm lăng và đánh đổ bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược bây giờ sao quư vị lại nhẫn tâm làm ngơ, im lặng trước những nổi thống khổ của ngư dân Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung ? hay là quư vị xem những ngư dân nầy là nhân dân Việt Nam Cộng Ḥa mà  quư vị xâm chiếm vào thời điểm 30/4/1975. và bỏ đi mặc kệ chúng nó ???

 

            Tạm gát tất cả những hận thù chồng chất mà quư vị đă gây ra cho dân tộc Việt Nam. Trước thềm năm mới và trước nguy cơ thảm họa diệt vong của cả dân tộc, cho dù có nại lư do nào đi nữa,  th́ trách nhiệm hiện nay của quư vị là phải bảo vệ mănh đất của tổ tiên cha ông ngàn đời truyền lại. quư vị không thể lấy tư cách ǵ để chuyển nhượng dâng hiến hay để mất vào tay ngoại xâm, xin đừng để dân tộc Việt Nam nầy phải chịu đau đớn lầm than tủi nhục thêm nữa. Quân đội nhân dân anh hùng của quư vị giờ nầy đang ở đâu ?  Tại sao Trung Cộng dùng bạo lực sức mạnh để giết dân ḿnh, ngang nhiên xâm phạm lănh hải, lănh thổ, mà quư vị vẩn nhắm mắt làm ngơ không nghe, không biết, không thấy. Quư vị phải lập tức đưa vấn đề Trung Cộng bắt bớ đánh đập tịch thâu tàu bè của ngư phủ Việt Nam ra trước Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển mạnh dạn tố cáo những vi phạm của Trung Cộng. Quư vị c̣n có tư cách là một thành viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc nữa, sao không đưa vấn đề nầy vào nghị tŕnh thường lệ để yêu cầu Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc can thiệp. Quư vị cũng có thể thách thức Trung Cộng cùng ra trước Ṭa Án Quốc Tế chứng minh chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam từ bao đời nay. 3 điều nói trên mà quư vị cũng không dám làm để cứu nguy dân tộc, th́ quư vị có dám can đăm tră lại quyền lực cho nhân dân bằng cách dân chủ hóa đất nước hay không. V́ chỉ có dân chủ thật sự (như các nước tự do dân chủ tiến bộ trên thế giới hiện nay) mới có thể đoàn kết dân tộc, mới có thể tập trung được sức mạnh để chống xâm lăng có hiệu quả.

 

            T́nh thế hiện nay, vô cùng cấp bách,  quư vị sẽ trở thành thiên cổ tội nhân, lưu xú sử xanh ngàn đời của dân tộc Việt Nam nếu để đất nước nầy, dân tộc nầy, rơi vào ṿng kiềm tỏa nô lệ của Trung Cộng. Chính quư vị phải chọn con đường mất Đảng, mất Nước hay mất Dân Tộc và quư vị phải biết rằng quan trọng nhất là để mất dân tộc v́ mất dân tộc là mất tất cả, phương cách cuối cùng để lập công chuộc tội với tổ quốc và hưởng sự khoan hồng của dân tộc là chính quư vị phải buông dao đồ tể tră lại những ǵ của Việt Nam Cộng Ḥa cho nhân dân Việt Nam Cộng Ḥa.

 

            Nói ít hy vọng quư vị hiểu nhiều. Thời gian như bóng câu qua của sổ. V́ thấy trước hiểm họa của đất nước và dân tộc. Chúng tôi, quân dân cán chính của Nước Việt Nam Cộng Ḥa không thể ngồi yên để nh́n những phút giây hấp hối của dân tộc. Chúng tôi nghiêm khắc cănh cáo quư vị v́ tổ quốc lâm nguy thất phu hữu trách. Miền Nam Việt Nam vẩn c̣n đó, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Ḥa vẩn c̣n đó và đất nước Việt Nam Cộng Ḥa vẩn c̣n đó trên công pháp quốc tế và thực trạng hiện nay, Chúng tôi sẽ tiến hành bằng mọi phương cách để khôi phục và bảo vệ đất nước bằng bất cứ giá nào. Quư vị phải biết rằng, Lịch sử không bao giờ ngừng lại, thời gian cũng đă chứng minh đâu là chính nghĩa và sự thật. hồn thiêng sông núi của tổ tiên ngàn đời dân tộc Việt sẽ chứng giám và phán xét.

 

            Sau cùng nhân dịp đầu năm mới, một lần nữa chúc quư vị có những quyết định sáng suốt, can đăm để cứu nguy cho tổ quốc trước khi quá muộn.

 

Chào quư vị.

 

Thay Mặt Chính Phủ Lưu Vong Việt Nam Cộng Ḥa

 

NGUYỄN VĂN CHỨC

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]