Lời Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: “Chết th́ đă sao?”

 

 

Bài phỏng vấn của MINH VƠ, nhà văn học sử, nguyên cựu sĩ quan QL-VNCH với cụ CAO XUÂN VỸ - 92 tuổi - cựu Bộ Trưởng thời chính phủ Đệ Nhất VNCH của Tổng Tống NGÔ Đ̀NH DIỆM. Đây là một tài liệu lịch sử cận đại có gía trị xác thực với nhiều h́nh ảnh minh hoạ hiếm qúy.


Nguyễn Việt Nhân


***

 

Lời nói quả cảm tiên kiến vận mệnh ḿnh của TT. NGÔ Đ̀NH DIỆM:


“Chết th́ đă sao?”

 

 


 

Bài đọc suy gẫm: “Chết Th́ Đă Sao?” câu nói khẳng khái của cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm trước khi bị hại. Blog 16 thân mời quư bạn đọc theo dơi cuộc mạn đàm với nhiều tiết lộ quan trọng (nhất là về vụ Tánh Linh) của tác giả Minh Vơ với cụ Cao Xuân Vỹ, người phụ tá thân cận của ông Ngô Đ́nh Nhu, bào đệ và cũng là cố vấn chính trị của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. H́nh ảnh chỉ có tính cách minh họa.

 


 

Ông Cao Xuân Vỹ.

 

 

Mạn đàm với ông Cao Xuân Vỹ


Minh Vơ


Như đă hứa cách đây hai tháng (1), ông Cao Xuân Vỹ, sau ba lần vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, đă vui ḷng dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn để cống hiến bạn đọc một số hồi ức và kỷ niệm của ông trong thời gian đi theo Việt Minh kháng chiến rồi về hợp tác với chính phũ Ngô Đ́nh Diệm với tư cách là người phụ tá thân cận của ông Ngô Đ́nh Nhu, bào đệ và là cố vấn chính trị của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

 


1. Minh Vơ (MV): Thưa ông, nghe nói ông cùng quê Nghệ An với ông Hồ Chí Minh?
Cao Xuân Vỹ (CXV): Phải. Tôi người làng Thịnh Mỹ, phủ Diễn Châu ở về phía biển, c̣n ông Hồ ở xă Kim Liên huyện Nam Đàn về phía núi.


2. MV: Ông có thể cho biết gia đ́nh ông có liên hệ ǵ với gia đ́nh ông Hồ không?
CXV: Tôi được biết ông cố tôi là cụ Cao Xuân Dục, thượng thư bộ học thuộc triều đ́nh Huế có giúp đỡ thân phụ ông Hồ là Nguyễn Sinh Sắc về tài chính và khuyến khích, giúp đỡ ông ấy nhiều trong việc học hành để có thể đi thi và đậu phó bảng. Một phần v́ ông Nguyễn Sinh Sắc là bạn học với ông nội tôi là Cao Xuân Tiếu. Đây là h́nh căn nhà ông nội tôi cho ông cử Sắc.

 


H́nh: Căn nhà gạch Phó bảng Cao Xuân Tiếu mua của ông Quan Khố Vàng về hưu để cho gia đ́nh bạn,Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nguồn: Ảnh tư liệu gia đ́nh CXV.


 

3. MV: Có tài liệu của phía cộng sản, như của Sơn Tùng và Nguyễn Đắc Xuân nói, khi thấy ông Nguyễn Sinh Sắc thi hỏng khoa Ất Mùi, (năm 1895), ông Cao Xuân Dục đă giúp cho ông Nguyễn Sinh Sắc được vào Huế, để có phương tiện và đủ sách vở hầu tiếp tục việc học và có thể thành đạt. Điều này có đúng không?
CXV: Đúng. Ông cố tôi c̣n can thiệp để cho ông Nguyễn Sinh Sắc, dù không phải là con quan cũng được vào học ở Quốc Tử Giám. Đến khoa thi năm Tân Sửu (1901) chánh chủ khảo Cao Xuân Dục thấy khóa sinh Sắc không trúng tuyển đă cho lệnh xét lại bài thi của 4 thí sinh để rồi xin vua Thành Thái cho ông ta đậu Phó bảng. Khóa ấy có 9 Tiến sĩ, 13 Phó bảng. Ông Sắc đậu Phó bảng thứ 11.

4. MV: Hồi c̣n nhỏ ông có biết về hoạt động của cộng sản ở quê nhà và có chứng kiến các cuộc nổi dậy của cộng sản thường được gọi là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh không?


CXV: Có. Phong trào này mạnh nhất ở hai huyện Nam Đàn và Thanh Chương. Nhiều người bị chết oan. Cộng sản đă giết hai tri phủ. V́ thế phản ứng của chính quyền bảo hộ cũng rất quyết liệt. Pháp đem bom thả cũng giết nhiều người, trong số ấy có cả cộng sản lẫn thường dân. Cha tôi có kể lại rằng để đối phó với phong trào này, ông Nguyễn Hữu Bài, Thượng thư bộ Lại của Triều Đ́nh Huế, tương đương với chức Thủ tướng thời nay, đă cho áp dụng một kế hoạch chiêu dụ cộng sản khá thành công. Lúc ấy ông cố tôi cùng ở trong nội các Nguyễn Hữu Bài.


5. MV: Khi Việt Minh cướp chính quyền ông ở đâu? và có ủng hộ họ không?

CXV: Lúc ấy tôi đang học ở Hà Nội. Tôi nhớ là mấy tháng trước khi Việt Minh cướp chính quyền, thanh niên sinh viên Hà Nội chúng tôi rất hăng hái ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, v́ là chính phủ của Việt Nam Độc Lập đầu tiên, dù phải nhờ có người Nhật lật đổ người Pháp. Nhưng chúng tôi rất phấn khởi và đă ủng hộ hết ḿnh. Tiếc rằng bỗng nhiên chính phủ này từ chức ngày 7 tháng 8 (1945). Thật khó hiểu. Tuy từ chức nhưng chính phủ Trần Trọng Kim vẫn xử lư theo lệnh nhà vua. Khi mà Việt Minh tới trám vào chỗ trống chính trị này th́ chúng tôi đă đi theo Việt Minh. Chúng tôi không biết Việt Minh là cộng sản. Thực ra lúc ấy chả mấy người biết Việt Minh là cộng sản.

 


Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan. Nguồn: DCVOnline


6. MV: Ông có gặp ông Hồ bao giờ không?

CXV: Có. Hồi ấy tôi ở trong phong trào thanh niên sinh viên tranh đấu. Chúng tôi được hai ông Hoàng Minh Giám và Phan Mỹ giới thiệu để gặp ông Hồ ở Bắc Bộ Phủ. Lúc ấy ông ấy có cái vẻ bề ng̣ai rất ân cần và dễ mến. Về sau tôi mới hiểu tại sao ông ấy đă chiêu dụ được nhiều người đi theo ủng hộ Việt Minh. Cho đến giờ này tôi vẫn nghĩ ông ta thật là thông minh và xảo quyệt. Lại được tay Vơ Nguyên Giáp cũng rất thông minh trợ tá đặc lực. Tôi học với Vơ Nguyễn Giáp 4 năm, Tôi biết ông ta rất rơ. Ngay khi c̣n ngồi trên ghế nhà trường đă tỏ ra sắc sảo và quả đóan... Rất “độc tài”. Nhưng dầu sao Vơ Nguyên Giáp không thể sánh được với Ngô Đ́nh Nhu. C̣n Phạm Văn Đồng th́ không đáng là học tṛ Ngô Đ́nh Nhu.


7. MV: Rồi tại sao ông lại bỏ Việt Minh?

CXV: V́ chúng tôi kết án ông Hồ đă kư thỏa ước mồng 6 tháng 3, nhượng bộ Pháp quá nhiều. Hơn nữa họ đă hăm hại nhiều người yêu nước bất đồng chính kiến. Chúng tôi chạy sang phía Việt Cách của các ông Nguyễn Hải Thần và Nghiêm Kế Tổ...


8. MV: Khi nào th́ các ông rời Hà Nội?

CXV: Liền khi cuộc chiến giữa Việt Minh và Pháp bùng nổ ngày 19/12/1946. Lúc ấy ông Hồ và đại bộ phận Việt Minh chạy lên Việt Bắc kháng chiến th́ chúng tôi gồm 36 trí thức và thanh niên sinh viên tranh đấu chạy vào khu Tư, gồm Thanh Nghê Tĩnh, để cùng với một số Việt Minh ôn ḥa lập một pḥng tuyến mới phi cộng sản chống thực dân và giúp dân mở mang về kinh tế và văn hóa. Có thể nói Liên Khu Tư lúc ấy như là một khu tự trị


9. MV: Ông có thể cho biết tên một số trong 36 trí thức mà ông bảo đă rời Hà Nội vào Liên Khu Tư sau kháng chiến bùng nổ không?

CXV: Tôi c̣n nhớ chẳng hạn có Luật Sư Trần Chánh Thành, các ông Trần Hữu Dương, Hồ Đắc Điềm, Phạm Thành Vinh, sau này trở thành rể của ông Hồ Đắc Điềm, ông Nguyễn Duy Quang, người của ông Bảo Đại, ông Phan Huy Xương, anh của bác sĩ Phan Huy Đán tức Phan Quang Đán, ông Tôn Thất Trạch v.v... Các ông này về sau đă hợp tác với thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm. Ông Trần Chánh Thành từng là bộ trưởng phủ thủ tướng, với ông Tôn Thất Trạch là đổng lư văn pḥng. Ngoài ra, về phía thường dân tôi nhớ c̣n có bà Ḥa Tường là một thương gia giầu có ở phố Hàng Đào cũng đi theo. Tôi xin nói thêm ông biết điều này, là những vị này và tôi hồi đầu theo Việt Minh. Nhưng tất cả đều không phải cộng sản. Và ngay từ 1930 th́ đă có hai phe cùng chống Pháp một bên là Đảng cộng sản, lúc ấy chưa có Việt Minh. Một bên là các nhân vật và tổ chức quốc gia phi cộng sản trong đó ng̣ai những người như ông Ngô Đ́nh Diệm đă bắt đầu hoạt động từ đó, c̣n có các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng, mà đảng trưởng là Nguyễn Thái Học và 13 đồng chí đă bị Pháp xử bắn.


10. MV: Khi nào ông rời Liên Khu Tư vào Sài G̣n và gặp ông Ngô Đ́nh Nhu?

CXV: Chúng tôi rời Liên Khu Tư ra Hà Nội. Chứ chưa vào Sài G̣n. Lúc ấy là vào khỏang đầu năm 1953. Ông Hồ Chí Minh theo lệnh Stalin và Mao Trạch Đông khỉ sự chuẩn bị mở chiến dịch Giảm Tô và cải cách ruộng đất. Có người thân trong Việt Minh cho chúng tôi biết. Nên t́m đường chạy trước. Về sau trong họ tôi có nhiều người có chút tư điền bị đem ra đấu tố. Chị ruột tôi cũng bị giết. Tôi “dinh Tề” qua ngả Phúc Nhạc, Phát Diệm là khu an ṭan tự trị dưới quyền trông coi của giám mục Lê Hữu Từ. Khó khăn lắm mới tới được Hà Nội. Hà Nội lúc ấy đang sống an b́nh dưới chính quyền Bảo Đại. Tôi đi thóat được là nhờ có người chú họ ở trong tổ chức Việt Minh cấp cho một giấy thông hành. Ở Hà Nội tôi gặp lại các ông Đặng Văn Sung, Phan Huy Quát từng hoạt động chung với chúng tôi thời 1945. Trong thời gian c̣n ở Liên Khu Tư chúng tôi nghe biết cán bộ cộng sản trong tổ chức Việt Minh chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cán bộ Trung Công. Sau khi Mao Trạch Đông chiếm trọn lục địa vào cuối năm 1949, ông ta đă bắt Hồ Chí Minh gửi một số lớn cán bộ Việt Cộng sang Tầu để tẩy năo, cải tạo tư tưởng, bắt học tập chủ nghĩa Mao-ít. V́ cái chủ nghĩa này mà các chiến dịch giảm tô và cải cách ruộng đất đă đẫm máu với những vụ con tố cha, vợ tố chồng và nông dân tàn sát lẫn nhau thật rùng rợn. Làng tôi có ông hàn Lương biết ḿnh sắp bị đưa ra đấu tố đă nhảy xuống giếng tự tử, vậy mà đội cải cách đă lôi xác ông lên để đấu cái thây ma. Chúng đánh nát bấy cái thây ấy. Tôi mong có người thâu thập những tin tức khắp nước về cuộc Cải Cách Ruộng Đất thời gian đó để cho mọi người biết cộng sản dă man chừng nào.


11. MV: Khi nào th́ ông gặp ông Ngô Đ́nh Nhu?

CXV: Cuối năm 1953. Tôi vào Sài G̣n th́ gặp lại ông Trần Chánh Thành. Ông Thành giới thiệu tôi với ông Nhu. Ông Thành vào Sài G̣n năm 1952 cùng một lượt với phần lớn trong số 36 trí thức đă vào Liên Khu Tư để kháng chiến chống Pháp nhưng bất hợp tác với Việt Minh. Lúc gặp lại tôi th́ ông Thành đang làm cho tờ báo Xă Hội của ông Nhu, đồng thời tập sự luật sư với Luật Sư Trương Đ́nh Du..


12. MV: Theo chỗ chúng tôi biết th́ ông Ngô Đ́nh Nhu từng có 5 nhiệm vụ quan trọng: một là dân biểu Quốc Hội, hai là Cố Vấn Chính Trị của Tổng Thống, ba là thủ lănh Thanh Niên Cộng Ḥa, bốn là Tổng Bí Thư đảng Cần Lao Nhân Vị, và sau hết vào năm cuối cùng ông c̣n là chủ tịch ủy ban liên bộ về Ấp Chiến Lược. Vậy ông ấy có một lực lượng nhân sự nào đáng kể để giúp thi hành chừng ấy nhiệm vụ không? Ví dụ ông ấy có mấy văn pḥng? Có bao nhiêu nhân viên được ăn lương?

CXV: Ông ấy chỉ có một ḿnh thiếu tá Phạm Thu Đường làm chánh văn pḥng, thường được gọi là chánh văn pḥng ông Cố Vấn. Và dưới quyền thiếu tá Đường chỉ có 5 nhân viên, hầu hết tự túc. Không có ngân khỏan nào dành cho ông Cố Vấn. Và phải nói thực khó hiểu là chính chức Cố Vấn này cũng chẳng được một văn kiện nào bổ nhiệm hay quy định nhiệm vụ. Thực tế ông Nhu chỉ giúp việc cho riêng ông Diệm với tư cách là phụ tá cho Tổng Thống. Người ta thấy việc ông làm th́ gọi ông là Cố Vấn vậy thôi. V́ thế ông không có quyền hạn và nhiệm vụ ǵ chính thức.

 


Ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu.


C̣n về thủ lănh Thanh Niên Cộng Ḥa, th́ ông chỉ thị cho chúng tôi, phải tự túc. Mọi đ̣an viên đều tự nguyện và tự túc theo tinh thần cách mạng. Cho nên cũng chẳng có quyền lợi ǵ.Về văn pḥng dân biểu, ông cũng không có. Thực ra ông ấy rất ít đi họp Quốc Hội. Chỉ khi nào có vấn đề chính sách quan trọng như Ấp Chiến Lược chẳng hạn, hay vấn đê “Giáo Dục nhân bản”, vấn đề “kinh tế tư hữu cơ bản” v.v... th́ ông mới tới tŕnh bày mà thôi. Cho nên mọi thứ một ḿnh ông cáng đáng. Tôi thật phục sức làm việc của ông Nhu.


13. MV: Thế c̣n chức chủ tịch ủy ban liên bộ về Ấp Chiến Lược th́ sao? Có văn thư nào quy định không?

CXV: Chức này th́ có. Nhưng cũng chỉ là một thông tư của phủ Tổng Thống gửi đến các bộ, để việc ông chủ toạ các phiên họp Ủy Ban Liên Bộ được danh chính ngôn thuận. Ông Nhu quan niêm chương tŕnh Ấp Chiến Lược là một cuộc cách mạng xă hội và chính trị, chứ không phải chỉ là một chiến lược để đối phó với sự xâm nhập và khủng bố của cộng sản mà thôi. Ông thúc đẩy các tỉnh trưởng khai hóa người dân quê theo tinh thần tam túc, nghĩa là tự túc về tư tưởng, tự túc về tổ chức và tự túc về kỹ thuật, để có thể làm chủ cuộc đời ḿnh, làm chủ được xă hội, không bị lệ thuộc vào bên ng̣ai, vào ngoại bang. Ông để rất nhiều th́ giờ đích thân soạn những bài thuyết tŕnh có tính lư luận cao dành cho các cấp lănh đạo chính phủ và cán bộ cao cấp, chỉ cho họ cách thức đưa những tư tưởng cao vào đầu óc thường dân qua những h́nh ảnh và ngôn ngữ b́nh dân dễ hiểu. Mục đích của ông là tiến dần tới một xă hội có tổ chức cao, có đầy đủ các phương tiện truyền thông, giao tế, kinh tế, văn hóa cao trong đó mỗi con người, “mỗi nhân vị”, đều được quan tâm đồng đều, chứ không biến con người thanh những “cái đinh, con ốc” trong một guồng máy xă hội theo kiểu cộng sản. Ông tin tưởng rằng phương pháp đó về lâu về dài sẽ làm cho CS phải đầu hàng. Chứ không phải chỉ dựa vào những hàng rào giây kẽm gai. Dĩ nhiên ban đầu th́ việc rào ấp là cần thiết để giữ cho Ấp Chiến Lươc được an ṭan trước sự phá hoại và tấn công của du kích CS. Quốc sách Ấp Chiến Lược mà thành công th́ cộng sản sẽ thành cá bị tát ra khỏi ao, nằm trên đất.


14. MV: Về đảng Cần Lao Nhân Vị, nó thành h́nh ra sao, và ai là những đồng chí cốt cán nhất của ông Nhu?

CXV: Hai người cùng với ông Nhu sáng lập ra đảng Cần Lao Nhân Vị là các ông Trần Quốc Bửu và Huỳnh Hữu Nghĩa. Nhưng ban đầu các ông không gọi tên đảng là Cần Lao mà gọi là đảng Công Nông. Nhưng v́ không muốn gợi ư về cái liên minh công nông của cộng sản, nên về sau các ông đổi ra là Cần Lao. C̣n vế Nhân Vị th́ sau nữa mới thêm vào theo đề nghị của ông Nhu. Ông Bửu, chủ tịch Liên Đoàn Lao Công có kinh nghiệm về đấu tranh nghiệp đoàn, đă quen ông Nhu khi c̣n ở bên Pháp. Và ông Huỳnh Hữu Nghĩa một tín đồ Cao Đài, là cố vấn chính trị của tướng Tŕnh Minh Thế. Ông Nghĩa đă giúp ông Nhu chinh phục được tướng Thế, chứ không phải như có người Mỹ cho rằng ông Nhu có được ông Thế là nhờ đại tá Edward Lansdale. Ông Lansdale có can thiệp để quân của tướng Thế được hợp thức hóa và trả lương như Quân Đội Quốc Gia th́ đúng. Người nào bảo Lansdale dùng tiền mua Tướng Thế là cố t́nh xuyên tạc để hạ úy tín của một vị tướng kiên cường anh dũng, thanh liêm mà anh em ông Diệm rất qúy trọng. Khi nghe tin tướng Thế tử trận Tổng Thống Diệm đă ngất xỉu. Điều này tướng Lansdale có ghi trong hồi kư. Văn pḥng Tổng Bí Thư đảng Cần Lao cũng do một ḿnh Thiếu Tá Phạm Thu Đường quán xuyến, kiêm nhiệm.

15. MV: Ông Ngô Đ́nh Diệm có giữ vai tṛ ǵ trong đảng Cần Lao không?

CXV: Không. Ông ấy hoàn toàn ở ngoài và trên đảng Cần Lao. Với ông Diệm chỉ có Tổ Quốc và Quốc dân. Tôi c̣n nhớ khỏang năm 1956, Tổng Thống gọi tôi vào bảo tôi lên cao nguyên đèo heo hút gió để quan sát nghiên cứu để t́m ra những địa điểm thích hợp để lập các khu dinh điền, ḥng đưa người kinh lên trấn giữ địa điểm mà ông bảo là vô cùng quan trọng về mặt chiến lước. Tôi thấy ḿnh đi th́ ông Nhu thiếu một trợ lư. Lại cũng hơi ngán cảnh cô đơn ở nơi xa lạ. Tôi bèn thưa với Tổng Thống: Công tác đoàn thể của ông Cố Vấn đang thiếu người. Tổng Thống nói: Đoàn thể ǵ. Dẹp. Tuy nhiên rồi ông cũng đấu dịu. Cứ đi đi. Thỉnh thoảng tôi sẽ lên với anh... Cũng cần thêm rằng ông Diệm rất quan tâm đến vùng cao nguyên. Ông thường nói: giữ được cao nguyên th́ giữ được miền Nam. Và ông t́m cách đưa nhiều cán bộ và những người dân có kinh nghiệm với cộng sản lên đó lập nghiệp.

 

 


Tổng thống D. Einsenhower và T. Th. Ngô Đ́nh Diệm (Washington, D.C. 08/05/1957). Nguồn: jhu.edu

 


16. (MV): Ông nghĩ ǵ về việc chính phủ Ngô Đ́nh Diệm tổ chức trưng cầu dân ư truất phế ông Bảo Đại?

(CXV): Nhiều người chê ông Diệm, là nhà Nho mà bất trung, không giữ lời thề trung thành với cựu hoàng. Nhưng tôi thấy không đúng. Trước hết chính cựu hoàng bảo ông Diệm chỉ thề trước Thánh Giá trung thành với Tổ Quốc. Thứ nữa, khi cựu hoàng triệu ông sang Pháp, ông Diệm đă sẵn sàng lên đường, dù biết sang đó sẽ mất chức thủ tướng. Nhưng chính nhóm liên khu Tư chúng tôi đă thuyết phục ông, gần như làm áp lực với ông, để ông bỏ ư định sang Cannes. Chúng tôi xúm vào yêu cầu ông ở lại lấy cớ t́nh h́nh không cho phép vắng mặt. Chúng tôi phải nói với thủ tướng rằng nếu cụ bỏ chúng tôi lại mà đi một ḿnh th́ sinh mệnh chúng tôi ai sẽ lo? Chúng tôi đă bỏ tất cả vào đây là v́ cụ, v́ tin cụ sẽ bảo vệ phần đất tự do c̣n lại này, bảo vệ chúng tôi. Nay cụ nỡ ḷng nào bỏ chúng tôi, bỏ đất nước này cho thực dân, cộng sản? Rồi nhiều đoàn thể họp nhau lại đặt ông Diệm trước sự việc đă rồi là tự ư hạ bệ ông Bảo Đại. Cuộc trưng cầu dân ư của chính phủ Ngô Đ́nh Diệm tổ chức sau đó chỉ là để hợp pháp hóa hành động của chúng tôi.


17. (MV): Có sử gia Mỹ bảo ngày 22 tháng 8 năm 1963, thanh niên Cộng Hoà đă tấn công chùa Xá Lợi cùng với Cảnh Sát và Lực Lượng đặc biệt. Điều này có đúng không?

(CXV): Hoàn toàn bịa đặt. Tổ chức này không phải để dùng vào những việc như vậy. Nó là tổ chức phi vũ trang mà.


18. (MV): Sử gia Mark Mayor viết trong tác phẩm Triumph Forsaken rằng gần ngày đảo chính, tỉnh trưởng Định Tường báo cáo với ông Nhu rằng đại tá Có là phụ tá của tướng Đính rủ ông ta làm đảo chính. Ông Nhu hỏi lại tướng Đính, th́ tướng Đính xin đi chém đầu Có. Ông có biết vụ này không?

(CXV): Không cần tỉnh trưởng Định Tường báo cáo th́ ông Nhu đă biết rồi. Nhưng ông muốn cứ để vậy để theo rơi.


19. (MV): Khi ông cùng ông Nhu đi gặp Phạm Hùng ở B́nh Tuy, ông Nhu có cho ông biết hai người họ bàn chuyện ǵ không?

 


Phạm Hùng và Ngô Đ́nh Nhu. Nguồn: DCVOnline


CXV): Lúc ấy th́ không. Chỉ biết chúng tôi cùng đến Quận Tánh Linh ở đây có một vùng do Cộng quân kiểm sóat. Ban đầu cứ tưởng đi săn cọp như mọi khi. Nhưng đến nơi ông Nhu bảo chúng tôi ở ngoài, c̣n ông đi về phía trước độ vài trăm mét. Có Phạm Hùng chờ ở đó. Sau này về nhà tôi cũng không tiện hỏi ông Nhu. Nhưng qua những ǵ ông tự ư nói ra vào một lúc nào đó th́, nội dung câu chuyện trên một tiếng đồng hồ, gồm nhiều điều cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Có một điều mà phía họ rất quan ngại, nếu không bảo là sợ, rất sợ chương tŕnh Ấp Chiến Lược. Họ yêu cầu cho biết ai là người chủ trương và mục đích để làm ǵ? Ông Nhu trả lời: đó chỉ là một chủ trương của chính phủ nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân, ngăn ngừa sự xâm nhập, phá phách của du kích các ông....Các ông bảo cán bộ đừng t́m cách đánh phá làng xă, th́ chúng tôi sẽ bỏ luật 10/59. Cán bộ các ông có thể về sống với dân lành tại các ấp... Về các điều kiện để hiệp thương th́ nhiều lần Tổng Thống Diệm đă nói, phải có 6 giai đoạn: – Bắt đầu bằng việc cho dân hai miền trao đổi thư tín tự do. – Rồi cho dân qua lại tự do – Thứ 3 là cho dân hai bên được tự do chọn đinh cư sang bên kia nếu muốn – Thứ 4 mới đến giai đoạn trao đổi kinh tế. Ví dụ miền Nama đổi gạo lấy than đá của miền Bắc chẳng hạn. – Qua được các giai đoạn đó rồi mới tiến tới hiệp thương. – Và sau cùng là tổng tuyển cử.


Có lần ông Nhu tính với chúng tôi: Ông dự đóan rằng, nếu cho dân tự do chọn nơi định cư, th́ căn cứ theo t́nh trạng về tự do dân chủ tồi tệ và kinh tế kiệt quệ của miền Bắc lúc ấy, sẽ có khỏang 3 triệu người dân sẽ dần dần vào định cư ở miền Nam. V́ vậy “ḿnh” phải chuẩn bị đất cho dân. Ông cũng tính rằng hiện dân số miền Bắc có tới 23 triệu, trong khi dân số miền Nam chỉ có 17 triệu. Nếu có được 3 triệu dân Bắc vào định cư ở miền Nam th́ dân số 2 bên sẽ cân bằng. Bầu cử tự do, với sự giám sát của Quốc Tế th́ chắc ḿnh sẽ thắng.


20. (MV): Lần ông tháp tùng ông Nhu đi dự lễ đăng quang của quốc vương Marốc năm 1962, ông có cho biết là sau đó các ông đến Paris gặp ông Pinay, đại diện Tổng Thống Charles De Gaulle, bàn chuyện hiệp thương với ông Hồ. Lúc ấy có mặt giáo sư Bửu Hội không?

(CXV): Dĩ nhiên là có. V́ giáo sư Bửu Hội là đại sứ của VNCH ở Marốc, và là bạn học với ông Nhu ở bên Pháp. Ông Bửu Hội lại từng là cố vấn cho Hồ Chí Minh. Nên trong việc này, có thể nói vai tṛ của ông Bửu Hội cũng quan trọng không kém ông Nhu. Ông Nhu và chúng tôi ở khách sạn Grillon cả tháng. Cuộc tiếp xúc xảy ra nhiều lần mà hầu như lần nào cũng có sự hiện diện của giáo sư Bửu Hội. Ông Nhu cho biết lúc ấy ông Hồ Chí Minh đă nhờ ông Jean Sainteny xin Tổng Thống De Gaulle giúp.Ông Hồ biết là ông De Gaulle đang có chủ trương trung lập Đông Dương, lại hận Mỹ đă “hất cẳng” Pháp. Ông Hồ nhờ Sainteny xin Tổng Thống De Gaulle can thiệp để tiếp xúc với Sài G̣n. Tổng Thống Pháp rất sốt sắng trong việc này. Sau chuyến đi này ít tháng th́ xảy ra vụ ông Nhu “đi săn cọp” ở Tánh Linh.


21. (MV): Gần ngày đảo chính đại sứ Cabot Lodge có điện đàm với Tổng Thống Diệm. Lúc đó ông có ở bên cạnh Tổng Thống không?

(CXV): Không.


22. (MV): Trong cuốn nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, cựu đại tá Nguyễn Hữu Duệ viết rằng ông ta xin phép Tổng Thống đem xe tăng thiết giáp lên bộ tổng Tham Mưu để bắt các tướng và dẹp đảo chính. Nhưng Tổng Thống không cho. Ông có biết chuyện này không?

(CXV): Lúc ấy tôi đang ở bên Tổng Thống Diệm và ông Nhu tại dinh Gia Long. Chính tôi nghe điện thoại của ông Duệ và tŕnh lên Tổng Thống. Tổng Thống la tôi: Các anh muốn ǵ? Ở với tôi bấy lâu mà không hiểu ư tôi sao? Dân Nghệ An các anh chỉ thích làm loạn. Đem quân đội chống quân đội là cách bảo vệ tổ quốc hả? Tôi thưa: Nhưng người ta đánh ḿnh th́ ḿnh phải đánh lại chứ Tổng Thống. Chẳng lẽ để phải chết sao? Ông quát lên: Chết th́ đă sao. Đúng, đối với ông chết th́ đă sao. Nhưng đối với chúng ta th́ cái chết của ông là cái chết dần của miền Nam. Ông c̣n nói Quân Đội là để bảo vệ tổ quốc chứ không phải để bảo vệ cá nhân Tổng Thống. Ông bảo tôi liên lạc với ông Trương Vĩnh Lễ, chủ tịch Quốc Hội yêu cầu cho triệu tập Quốc Hội để ông ra từ chức trước Quốc Hội, ḥng tránh cảnh đổ máu. Nhưng tôi gọi ông Lễ 4 lần không được. Lúc ấy không phải chỉ có Lữ đoàn xin lên tấn công tổng hành dinh của nhóm đảo chính. Mà c̣n có cả một đại đội biệt kích thuộc Lực Lượng Đặc Biệt đi hành quân ở Tây Ninh vừa về đến Sài G̣n cũng báo cáo là lực lượng pḥng vệ của các tướng đảo chính ở Tổng Tham Mưu rất yếu, đại đội biệt kích xin phối hợp với 2 tiểu đoàn của Lữ Đoàn Pḥng Vệ phủ tổng Thống để đột kích vào bắt hết các tướng đảo chính. Tướng Nguyễn Văn Phú, lúc ấy c̣n là Thiếu Tá đă tiếp xúc với tôi về việc này. Nhưng như vừa nói. Tổng Thống không chấp thuận. Viên Đại úy đại đội trưởng Biệt Kích đề nghị cho lực lượng của Lữ Đoàn Pḥng Vệ Phủ Tổng Thống có xe bọc thép dẫn đầu tiến tới bao vây bộ Tổng Tham Mưu, c̣n đại đội của anh ta sẽ đột kích bọc hậu từ phía sân vận động vào bắt sống các tướng. Tôi rất buồn bực và lấy làm khó hiểu tại sao ông cụ lại không cho đánh. Ông Nhu ngồi cạnh đó cũng chẳng nói ǵ


23. (MV): Theo ông trong số các tướng lănh lúc ấy ai có khả năng nhất?

(CXV): Tôi hầu như không tiếp xúc với các tướng. Ngay cả Phó Tổng thống cũng vậy. Hầu như chẳng bao giờ gặp. Nhưng tôi có nghe ông Nhu nói ông Nguyễn Văn Thịệu, lúc ấy mang lon đại tá, là một tư lệnh (sư đoàn 5) giỏi nhất. Ông Nhu có nhận xét đó sau khi nghe ông Thiệu thuyết tŕnh ở hội trường Suối Lô Ồ. C̣n các tướng th́ rất sợ Tổng thống Diệm mỗi khi phải thuyết tŕnh cho ông về t́nh h́nh an ninh. Bởi v́ ông nắm vững t́nh h́nh và nhất là địa h́nh địa vật... địa lư của từng vùng. Kiến thức về quân sự của ông cũng rất uyên bác. Tôi được biết, khi mới về nước làm thủ tướng, ông đă yêu cầu tổng lănh sự ở Hồng Kông mua cho ông tất cả tác phẩm của Mao Trạch Đông, Chu Đức, Lâm Bưu, Bành Đức Hoài để đọc và bắt ông Nhu phân tích nghiên cứu tŕnh lên.


24. (MV): Nghe nói ông bà Nhu có một biệt thự đẹp lắm ở Đà Lạt. Ông có tới đó bao giờ không?

(CXV): Ông nói đến cái biệt thự này, tôi lại nhớ tới cái ông luật sư Trương Phú Thứ ở Seatle. Ông ấy muốn t́m cách phỏng vấn bà Ngô Đ́nh Nhu mà không sao được. Chẳng rơ tại sao ông ta biết nhà tôi, t́m đến xin tôi giới thiệu với bà Nhu. Tôi biết đă từ lâu bà ấy ẩn dật không muốn báo chí nhắc tới. Nhưng tôi biết bà ấy hăy c̣n quyến luyến ngôi nhà hai pḥng ngủ của một người Pháp, bỏ hoang đă lâu mà anh em chúng tôi hùn tiền mua cho ông bà ấy vào khoảng năm 1960, mà không đủ tiền sửa chữa, cho nên đến khi ông Nhu bị sát hại và bà Nhu sống lưu vong, cũng mới chỉ sửa được phân nửa. Tôi đề nghị ông Thứ hăy về Việt Nam, lên Đà Lạt chụp ảnh ngôi nhà ấy rồi mang theo sang Pháp, t́m cách đưa tấm h́nh đó tận tay bà Nhu th́ may ra bà ấy cho gặp. Th́ quả thật chắc ông đă biết, ông Thứ đă viết một bài cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong nói về bà Nhu ở tuổi gần bát tuần sống như một nhà tu ở Paris. Tôi mong ông Thứ có dịp phổ biến tấm h́nh này để độc giả thấy cái “ngôi biệt thự xinh đẹp” của ông bà Nhu.


25. (MV): Thống tướng Maxwell Taylor, Đại sứ Frederick Nolting và nữ kư giả Marguerite Higgins đều nói được Tổng Thống Diệm tiếp hơn kém khỏang 5 giờ đồng hồ. Ông có biết điều đó và có ư kiến ǵ không?

(CXV): Lúc ấy nhiều người nói Tổng thống tiếp khách lâu quá. Tôi có tŕnh ông, bảo người ta phê b́nh tổng thống độc thoại! Ông cười. Ông bảo: người Mỹ họ ít hiểu về dân tôc ḿnh về lịch sử của nước ḿnh. Ḿnh phải lợi dụng lúc họ chịu nghe để nói cho họ hiểu chứ. Mấy người này đều chăm chú nghe tôi và đặt nhiều câu hỏi. Tôi phải trả lời cho họ chứ.


26. (MV): Gần ngày đảo chính Tổng Thống có mời ông bà đại sứ Mỹ lên Đà Lạt nghỉ tại biệt điện của Tổng Thống và dự dạ tiệc thân mật. Ông có biệt họ thảo luận về việc ǵ không?

(CXV): Tôi có biết và nhớ là Tổng thống đề nghị chính phủ Mỹ thông cảm những khó khăn của miền Nam và đừng ép ông phải cải cách gấp rút. Ông cũng hứa sẽ xem xét những đề nghị của chính phủ Mỹ một cách nghiêm chỉnh. Nhưng cần phải có thời gian. Phía ông Lodge th́ nằng nặc đ̣i Tổng Thống phải đưa ngay ông Nhu ra ngoại quốc. Nhưng dĩ nhiên không bao giờ Tổng Thống nhượng bộ điều này được.


27. (MV): Xin ông tha lỗi, ông là Phật Tử chứ ạ? Và trong vụ Phật Giáo có ai nhờ ông làm trung gian để thương lượng giàn xếp giữa chính quyền và bên Phật Giáo đấu tranh không?

(CXV): Phải, tôi là Phật Tử đă quy y... (Rồi ông vào pḥng lấy ra một cuộn giấy mở cho tôi thấy tờ PHÁI QUY Y rồi nói tiếp - MV). Tôi quy y với thầy Thích Minh Châu. Khi vụ Phật Giáo xảy ra tôi có ra Huế gặp thầy Thích Trí Thủ để nhờ thầy can thiệp với Thượng Toạ Thích Trí Quang... nhưng Hoà Thượng Trí Thủ nói bây giờ các thầy trẻ học thức nhiều, họ có đường lối riêng, các sư già chúng tôi nói họ không nghe. Nên không kết quả. Nhiều người khác cũng can thiệp nhiều ngả khác, cũng không hơn ǵ. Hồi ấy c̣n cả một ủy ban của chính phủ gồm nhiều Phật Tử đứng đầu là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ cố gắng dàn xếp. Nhưng bên Phật Giáo tranh đấu chỉ muốn lật đổ chính phủ thôi. Nên họ cố đưa ra những yêu sách không cách nào làm được. Tôi rất ân hận là không giúp ǵ được với tư cách là một Phật Tử.

  

Tổng Thống dân cử đệ nhất Cộng Hoà Ngô Đ́nh Diệm bị ám hại trong xe thiết giáp M113.

Than ôi, một đời v́ nước v́ dân mà đến nỗi này!

 

 

 

 


 

H́nh dưới: Hai ngôi mộ của Tổng Thống và ông Cố Vấn.
H́nh mới nhất: Thăm viếng mộ Tổng Thống Diệm. Xem link kèm HLTL-Blog Spot28. (MV):Theo ông th́ ai cố ư giết hai ông?

(CXV):Theo tôi th́ người ra lệnh trực tiếp là tướng Dương Văn Minh. C̣n ông Minh có nhận lệnh ở trên nào không th́ không biết. Sở dĩ tôi dám quả quyết ông Minh, là v́ chính ông Minh sai cận vệ của ông ta là đại úy Nguyễn Văn Nhung cùng đi với tướng Mai Hữu Xuân, để “thi hành nhiệm vụ” (!) Và Nhung đă leo lên xe bọc thép trong đó có hai anh em Tổng Thống. Nhung là một tay giết người không gớm tay, y c̣n khắc dấu vào con dao găm mỗi lần giết được một người. Ngay tối mồng hai y c̣n khoe “con dao lịch sử” của y với con của Tướng Đôn cơ mà. Đó là theo chính lời của tướng Đôn thuật lại trong Việt Nam Nhân Chứng. C̣n tướng Xuân th́ khi “đi đón ông cụ” về và ông cụ đă chết rồi, th́ tới trước Dương Văn Minh giơ tay làm dấu miệng nói: “Mission Accomplie” (Nhiệm vụ hoàn thành). Cứ theo những lời trên của tướng Đôn, th́ không nghi ngờ ǵ người chủ trương và ra lệnh giết hai ông là tướng Big Minh.


29. (MV): Thời gian quấy rầy ông đă quá dài. Nhất là trong lúc ông c̣n bịnh nhiều. Xin cám ơn ông đă mất công trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Và nếu có thể được xin ông cho một cảm tưởng chung về Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và ông Ngô Đ́nh Nhu.

 

H́nh ảnh mới nhất về Cụ Cao Xuân Vỹ (trên, trái) cạnh GS. Dương Đại Hải, giám đốc hệ thống truyền h́nh VNN- Quốc Gia việt Nam. H́nh dưới từ trái: “Thánh Gióng” Trần Quang Đại, Chuẩn Tướng Lư Ṭng Bá, Ông Cao Xuân Vỹ, Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng và đồng bào thân hữu đến yểm trợ đài Truyền H́nh 57.10 trong chương tŕnh”Người Thật, Việc Thật”.

 

 

(CXV): Tôi cũng xin cám ơn ông đă tốn công đi từ xa đến để cho tôi được có dịp nói lên vài điều trong số những ǵ ḿnh c̣n nhớ được về thời gian dài phục vụ đất nước bên cạnh hai nhân vật lịch sử mà tôi hằng kính mến. Cứ mỗi lần nhớ đến hai cụ, tôi đều ngậm ngùi xót xa. Nhất là đối với cụ Diệm. Ông quá ngay thẳng, quá quân tử, quá rộng lượng, lúc nào cũng nghĩ tới làm cho dân được ấm no hơn. Vậy mà người ta nỡ hăm hại ông. Không phải chỉ có những ngày giỗ hai ông tôi mới khóc. Cụ Vỹ giằn cơn xúc động bắt tay tôi khi tôi từ biệt ra về.

 


Minh Vơ

 

H́nh ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính